Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dobra robota, 100 lat i jeszcze więcej Weteranom! - 25.10.2019

ROD Przyjaźń w Szczecinie, już w samej nazwie sygnalizuje, że jest to ogród gdzie przyjaźń nabiera realnych i konkretnych kształtów. Ogród prowadzony jest przez zarząd, w którym dominują kobiety, a jak mówi porzekadło: kobieta wiele może. Zarząd tego ogrodu wychodzi z coraz to nową inicjatywą, która ma na celu integrację środowiska działkowców i tworzenie silnej więzi rodzinnej.

Tak było i tym razem. W dniu 19 października, w samo południe, na zaproszenie zarządu przybyło kilkudziesięciu działkowców o najdłuższym stażu w uprawianiu działki. Byli tacy, co nawet 50 lat są działkowcami ale także ci, co przejęli działki po rodzicach. Jednym słowem, ciągłość pokoleniowa.

                         

Uroczyste spotkanie rozpoczęła prezes ogrodu – Kazimiera Wadowska, która witając działkowców i gości przedstawiła w skrócie ideę takich spotkań.

Prezes Okręgu Tadeusz Jarzębak przybliżył zebranym sprawy związkowe oraz ideę społecznego programu rozwoju uchwalonego przez Krajową Radę PZD w poprzedniej kadencji, a realizowaną już powszechnie w ogrodach. Dla wszystkich zaproszonych przygotowano ciepłe słowa podziękowania w formie listów imiennych oraz symboliczne statuetki. U każdego można było dostrzec uśmiech wdzięczności za docenienie ich dotychczasowych osiągnięć. Po uhonorowaniu działkowców wzniesiono toast oraz odśpiewano wszystkie wersje „100 lat!”

                        

Zarząd ogrodu zadbał o słodycze i poczęstunek obiadem, a także o bogatą oprawę artystyczną - zaproszono chór Domu Kultury z Łobza, w którym śpiewa 7 działkowców, a prowadzi go prezes zarządu ROD Dąb w Łobzie, a zarazem członek Okręgowego Zarządu – Teresa Smolich. Ta energiczna kobieta wraz z zespołem śpiewaczym wykrzesała tyle radości u uczestników, iż zachęceni do wspólnego śpiewania podjęli to wyzwanie. Koncert nagrodzono rzęsistymi oklaskami.

Spotkanie miłe i przyjemne godne jest naśladowania, bowiem jesień zarówno ta astronomiczna, jak też jesień życia niekoniecznie ma być szara i bez wyrazu. 

Ogrody rodzinne to oaza zieleni dla działkowców, ale także otwarte na społeczeństwo. Ogród Przyjaźń, który rodowodem sięga ponad 100 lat, ma do organizacji tego typu spotkań doskonałe warunki – dobrze zagospodarowany, wspaniale urządzony dom działkowca, a przede wszystkim otwarte serca i umysły członków zarządu ogrodu.

Każde takie spotkanie kosztuje wiele pracy, ale się opłaca – bo owocuje jednością całej rodziny działkowej.

 Tadeusz Jarzębak, prezes Okręgu PZD w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.