Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

Kiedy wapnowanie gleby jest potrzebne? - 25.10.2019

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój roślin oraz ich plonowanie jest kwasowość gleb. Optymalny odczyn gleby jest ważnym elementem decydującym o kulturze gleby. Właściwy poziom zakwaszenia środowiska glebowego, decyduje o dostępności składników pokarmowych dla roślin, a ta wpływa na kondycję i zdrowotność upraw.

 

Regulacja odczynu gleby

Kwasowość gleb wyraża wartość pH (oznaczona w jednomolowym wyciągu kwasu solnego1M KCl). Przyjmuje się następujący podział gleb w zależności od zakwaszenia:


Tabela.1. Podział gleb w zależności od zakwaszenia

Odczyn gleby

Przedział wartości pH gleby

Bardzo kwaśny

Poniżej 4,5

Kwaśny

4,5-5,4

Lekko kwaśny

5,5 -6,5

Obojętny

6,6 – 7,2

Zasadowy (alkaliczny)

Powyżej 7,2

 

Optymalne pH gleby dla większości roślin uprawnych wynosi 5,5-6,5, czyli wymagany jest odczyn lekko kwaśny. Z kolei gleba dla roślin kwasolubnych (tj. borówka wysoka, żurawina, różanecznik czy azalie) powinna mieć odczyn kwaśny o pH 3,5-4,5. Dlatego przed wykonaniem planowanych nasadzeń, należy przeprowadzić ocenę kwasowości gleb.

Podstawowym zabiegiem wpływającym na kwasowość gleb jest stosowanie nawozów wapniowych. Wapnowanie, zaleca się wykonywać raz na 4-5 lat, o ile aktualna ocena odczynu gleby wykaże taką potrzebę.

Wapnuj z głową

W rodzinnych ogrodach działkowych, coraz bardziej nasila się zjawisko występowania podwyższonej koncentracji jonów wapniowych w glebie. Główną przyczyną tego problemu, jest nieumiejętne i zbyt częste wapnowanie gleb. Zdarza się, że działkowcy stosują nawozy wapniowe nawet dwa razy do roku, czego konsekwencją jest występowanie odczynu gleby biskiego 8,0.

 

                     

Foto1. Posypywanie gleby wapnem bez równomiernego wymieszania nie przyniesie zamierzonych rezultatów.

 

Utrzymująca się alkalizacja środowiska glebowego praktycznie całkowicie ogranicza możliwość przyswajania przez rośliny fosforu oraz większości mikroelementów (poza molibdenem). Dlatego warto z rozwagą podchodzić do stosowania wapnia w ogrodzie i regularnie sprawdzać odczyn gleby.

 Jak postępować, gdy gleba ma zbyt wysoki odczyn?

Już przy pH powyżej 7,5-7,6 należy podjąć działania zmierzające do obniżenia odczynu gleby. Ważną czynnością w tej sytuacji jest wzbogacenie gleby w substancję organiczną i przekopanie (w okresie jesiennym) warstwy ornej z dodatkiem materiałów zakwaszających glebę w ilości ok. 100 litrów na każde 10 m2 działki. Do tego zabiegu można wykorzystać torf wysoki (o pH 3,5-4,5 -nie wapnowany), igliwie i korę sosnową, trociny i zrębki drzew iglastych. Ponadto do zasilania roślin należy wybierać nawozy zakwaszające środowisko glebowe- zawierające siarczanowe formy nawozów oraz wyższe dawki potasu. Zaleca się też stosowanie nawozów wieloskładnikowych do roślin kwasolubnych lub dedykowanych dla konkretnych gatunków roślin np. „do rododendronów i azalii”, czy np. „do borówki wysokiej”.

Kiedy istnieje faktyczna potrzeba wapnowania?

Należy dążyć do utrzymania odpowiedniego dla uprawianych roślin odczynu gleby, który reguluje się poprzez odpowiednie nawożenie. Wskazaniem dla zastosowania nawożenia wapniowego, jest wynik badanej próbki gleby wynoszący: pH poniżej 5,1 (wskazanie orientacyjne dla gleb średnich).

W tym przypadku można wykonać wapnowanie, węglanem wapnia (CaCO3) lub wapnem z dodatkiem magnezu (zwłaszcza pod rośliny sadownicze).

Najlepszym terminem do wykonania tego zabiegu jest jesień. Średnia dawka kredy nawozowej (Ca CO3) powinna wynosić od 1,5 kg na glebach lekkich, 3,0 kg na glebach średnich do 4,0 kg na glebach ciężkich na 10 m2 działki. Taką ilość nawozu rozprowadza się na powierzchni gleby i przekopuje szpadlem na głębokość ok. 20 cm. 

Błędem jest pozostawianie niezruszonej ziemi oprószonej wapnem.

                       

dr inż. A.E. Michowska

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.