Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Gdański Ratusz chce przenieść poza miasto 76 ROD - 17.10.2019

Złe wieści docierają do nas z Gdańska. Ratusz podjął decyzję o przeniesieniu 76 Rodzinnych Ogrodów Działkowych poza miasto – na oddaloną o wiele kilometrów Wyspę Sobieszewską. To wielki cios dla działkowców, szczególnie tych starszych, dla których dojazd na oddalone działki będzie bardzo uciążliwy, a wręcz niemożliwy.

Jak podkreślają gdańscy urzędnicy przeniesienie ogrodów, które obecnie zajmują 536 hektarów jest konieczne, ponieważ miasto potrzebuje terenów na cele publiczne. Ratusz zaplanował w miejscu ROD budynki mieszkaniowe i usługowe. Ostateczna likwidacja gdańskich ROD ma się odbyć na przestrzeni kilku lat.

Gdańscy działkowcy z całą mocą podkreślają, że będą walczyć o swoje zielone azyle. To miejsca, którym poświęcili niejednokrotnie całe swoje życie, coś w co włożyli wiele wysiłku, energii i zaangażowania. Nie wyobrażają sobie funkcjonowania gdzie indziej.

Polski Związek Działkowców będzie ich w tej walce wspierał. Jednak możliwości są ograniczone, a efekt tych działań niepewny. Niestety podobne sytuacje dotyczące likwidacji bądź przenoszenia ROD występują także w innych miastach – chociażby w Poznaniu, czy Toruniu.

Dlatego należy z całą mocą podkreślić, że zaangażowanie w skuteczną ochronę ROD musi być jeszcze większe niż dotychczas. Ścisły kontakt  z samorządami i dobre relacje z nimi to podstawa. Trzeba z samorządami rozmawiać, pokazywać korzyści jakie płyną z ogrodów dla społeczności i ogromną rolę jakie odgrywają Rodzinne Ogrody Działkowe w kontekście ochrony środowiska. To oczywiste, że miasta muszą się rozwijać, jednak musi być zachowana pewna proporcja. Tereny zielone w miastach są bardzo ważne, przyczyniają się w dużej mierze do znacznej poprawy jakości powietrza, co przekłada się bezpośrednio na zdrowie i życie mieszkańców. Okręgi PZD muszą być bardzo czujne i powinny skutecznie reagować – szczególnie podczas uchwalania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Trzeba głośno mówić o ROD, o ich roli i znaczeniu. W Gdańsku niestety zbyt późno i mało skutecznie reagowano na pomysły miasta. Wydaje się więc, że przeniesienie gdańskich ROD jest przesądzone – jednak dopóki fizycznie to się nie stanie, ciągle jest nadzieja.

E.Ch.

fot. pixabay.com

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.