Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

I choćbyśmy kroczyli latami drogą sądową – miliardera się nie ulękniemy! - 16.10.2019

W dniu 15 października 2019 roku odbyło się ogłoszenie wyroku Sądu II instancji w sprawie terenu, na którym użytkowanych jest 150 działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Elana" w Toruniu. Sąd Okręgowy oddalił naszą apelację od postanowienia Sądu Rejonowego, który to oddalił wniosek Polskiego Związku Działkowców o zasiedzenie własności nieruchomości oraz oddalił zażalenie Skarbu Państwa o zasądzenie od nas kosztów procesu. Nasz pełnomocnik radca prawny p. Anna Skrzeczkowska wystąpiła z wnioskiem do sądu o uzasadnienie wyroku.

Na szczególna uwagę zasługuje bezsporny fakt, iż sprawa gruntów, do których rości sobie prawa spółka Boryszew, a które są we władaniu Skarbu Państwa, jest bardzo dokładnie analizowana i monitorowana przez jednostkę terenową jaką jest Okręg Toruńsko-Włocławski PZD jak i biuro prawne Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Warszawie .

Materiały, które udało nam się wspólnie wydobyć z archiwów sięgają wczesnych lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia jeśli chodzi o dokumentację ROD „Elana”. Jedyną przeszkodę w pozyskaniu dokumentacji archiwalnej w tej sprawie napotkaliśmy w archiwum dawnej „Elany”, a obecnie spółki Boryszew należącej do Pana Karkosika. Tam spotykaliśmy się z niechęcią i utrudnianiem pracy.

Władze Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD zainspirowały grupę najbardziej zaangażowanych działkowców do zwołania protestu, pikiety przed ROD „Elana”, co miało miejsce dnia 10 października 2019 roku i zostało zarejestrowane przez lokalne media bliskie działkowcom.

Ogromnym pocieszeniem dla działkowców, którzy już teraz deklarują, iż nie złożą broni w walce o działki, które w większości są działkami pokoleniowymi uprawianymi od dziesięcioleci przez te same rodziny, są słowa Pani Anny Stasiak – dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, które mają swoje umocowania w decyzjach Rady Miasta Torunia. Chodzi tu o Uchwałę, która została podjęta przez Radę Miasta w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, wskazującego go jako „ogrody działkowe”. Podczas obrad Rady Miasta padło pytanie radnego Jarosława Beszczyńskiego – co będzie jeśli w przyszłości jednak „Boryszew” przejąłby sporny grunt? Padła jednoznaczna odpowiedź – „Ogrody działkowe muszą tam zostać”!

Tekst: Szymon Papke – prezes zarządu ROD „Elana” w Toruniu,

Foto: Stanisław Orlikowski –skarbnik ROD „Elana” w Toruniu.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.