Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obywatelski projekt uchwały to szansa dla lubelskich ROD - 15.10.2019

W naszym lubelskim okręgu ze środków finansowych z budżetów miast modernizowana i unowocześniana jest infrastruktura ogrodowa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych funkcjonujących m.in. na terenie miasta Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej. Lubelskie Rodzinne Ogrody Działkowe nie miały dotychczas takiej szansy na rozwój.

Przygotowany przez radną Martę Wcisło obywatelski projekt uchwały stwarza realne możliwości otrzymania wsparcia finansowego od miasta na zadania inwestycyjne w lubelskich ogrodach. Opracowany projekt uchwały jest również odpowiedzią na prowadzone od dłuższego czasu rozmowy przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców Okręg w Lublinie oraz członków lubelskich Zarządów ROD z władzami miasta. Poparcie Prezydenta Miasta Lublin dla obywatelskiej inicjatywy dobrze wróży na przyszłość i daje nadzieję na rozwój lubelskich ogrodów na miarę XXI wieku.

Wsparcie finansowe z budżetu miasta pozwoli na jeszcze lepsze funkcjonowanie i prowadzenie działalności ROD. Modernizacja istniejącej infrastruktury i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań niewątpliwie ułatwi dostęp oraz korzystanie z terenów ogólnych ogrodów nie tylko działkowcom, ale również mieszkańcom naszego miasta.

Tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych są przecież nieodłącznym elementem rekreacyjnym Lublina. Ogród działkowy jest miejscem, które daje radość, zdrowie i dobrze służy działkowcom i społeczności lokalnej. Dzisiaj, jak nigdy dotąd istnieje konieczność podnoszenia standardów wyposażenia ROD i przekształcania ich w ogrody otwarte.  Wszelkie usprawnienia i doposażenia ROD w odpowiednią infrastrukturę, remonty i modernizacje wiążą się z dużymi nakładami finansowymi.

Całkowity koszt utrzymania terenów ogrodów spoczywa teraz tylko i wyłącznie na Związku i jego członkach. Samorząd miejski nie wydaje ani złotówki na utrzymanie lubelskich ogrodów działkowych.

Ta sytuacja może ulec zmianie, warunkiem koniecznym jest zebranie minimum 300 podpisów poparcia, by projekt jako obywatelski trafił na posiedzenie Rady Miasta.

Okręg PZD w Lublinie i Zarządy ROD funkcjonujące na terenie Lublina zbierają podpisy na listach poparcia pod obywatelskim projektem uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie określenia trybu postepowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Lublin, dotacji celowych z budżetu miasta Lublin, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań.

Środowisko działkowe już nie raz udowodniło,  że potrafi się zmobilizować i walczyć o dobrą przyszłość dla ogrodów działkowych. Tak też będzie i tym razem.

Nie ma wątpliwości, że obywatelski projekt z wymaganą przepisami ilością zebranych podpisów na listach poparcia trafi na październikowe obrady Rady Miasta Lublin.

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio