Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Krośnieńskie obchody Dnia Działkowca w Okręgu Zielonogórskim - 15.10.2019

W dniu 21 września 2019 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. 100- lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim odbyły się uroczyste obchody Dnia Działkowca.

Prowadzący uroczystość Pan Jerzy Bartoszczyk przywitał zaproszonych gości w osobach:
      Pana Roberta Dowhana – Senatora RP,
      Panią Annę Chinalską – Radną Sejmiku Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
      Pana Radosława Sujaka – Członka Zarządu Powiatu w Krośnie Odrzańskim,
      Panią Krystynę Bryszewską – Radną Rady Powiatu Krośnieńskiego,
      Panią Kazimierę Potocką – Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Krosna Odrzańskiego,
      Pana Stanisława Reskę – Sekretarza Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze.

Pan Jerzy Bartoszczyk przywitał także serdecznie przybyłych na uroczystość Działkowców.

Następnie głos zabrała Pani Barbara Dzieciuch – Prezes ROD w Krośnie Odrzańskim, która przedstawiła sukcesy i osiągnięcia zdobyte przez nasz ROD siłami nas wszystkich.
Pani Prezes złożyła także wszystkim Działkowcom podziękowania i najlepsze życzenia.

Następnie przedstawiono wyniki konkursu na Wzorową działkę 2019 r.
W konkursie tym wyróżnieni zostali następujący działkowcy:
Pan Stanisław Krasowski – działka numer 17, ogród numer 1 „TULIPAN”,
Pan Krzysztof Kondarewicz – działka numer 77, ogród numer 2 „PORANEK”,
Państwo Jadwiga i Jerzy Gowarzewscy – działka numer 52, ogród numer 3 „SZAROTKA”,
Państwo Halina i Jerzy Włoszczyńscy – działka numer 202, ogród numer 4 „RELAKS”,
Państwo Wanda i Edward Holeniewscy – działka numer 51, ogród numer 5 „JUTRZENKA”,
Pan Kazimierz Szemraj – działka numer 44, ogród numer 6 „LEŚNE OCZKO”,
Państwo Bogumiła i Walerian Straszkiewiczowie – działka numer 20, ogród numer 7 „ENERGETYK”,
Sponsorami nagród byli:
      Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze,
      Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim,
      Urząd Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim,
      Urząd Gminy w Bobrowicach,
      Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim.
W czasie uroczystości głos zabierali:
      Pan Robert Dowhan,
      Pani Anna Chinalska,
      Pan Radosław Sujak,
      Pani Kazimiera Potocka,
      Pan Stanisław Reszke.


Mówcy podziękowali za zaproszenie na uroczystość, złożyli życzenia działkowcom i zapewnili o dalszej życzliwości i pomocy dla działkowców. Prowadzący odczytał list z pozdrowieniami i życzeniami od Wójta Gminy Bobrowice Pana Wojciecha Wąchały.
Prowadzący podziękował Gościom i Działkowcom za przybycie im udział w uroczystości. Złożył wszystkim życzenia zdrowia i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Życzył także Działkowcom satysfakcji i zadowolenia z uprawiania ogrodów.
Zaprosił wszystkich do obejrzenia kroniki ROD, zdjęć i otrzymanych przez ROD nagród, dyplomów, medali i pucharów.
Obchody Dnia Działkowca 2019 r. zakończono zabawą taneczną.
W uroczystościach uczestniczyło 90 osób.

Jerzy Bartoszczyk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.