Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

PZD i działkowcy walczą o grunt ROD „Elana” w Toruniu - 08.10.2019

W dniu 2.10.2019 r. odbyła się przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozprawa z apelacji PZD na postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu o odmowie stwierdzenia zasiedzenia na rzecz PZD gruntu  przy ul. Bukowej, Wierzbowej i Klonowej w Toruniu, na których zlokalizowany jest Rodzinny Ogród Działkowy „Elana” (pow. 4,94 ha), gdzie znajduje się 151 działek rodzinnych.

Sprawa związana jest z roszczeniem spółki Boryszew S.A., która w 2015 r. wystąpiła do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego do gruntu zajmowanego przez ROD. Związek i działkowcy dowiedzieli się o sprawie w momencie, gdy postępowanie administracyjne było już bardzo zaawansowane. PZD podejmował szereg działań, aby stać się stroną tego postępowania. W celu obrony praw działkowców, postanowił również złożyć do sądu wniosek o zasiedzenie przedmiotowego gruntu. Nie spotkał się on jednak z uznaniem i w dniu 19 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Toruniu oddalił wniosek PZD. Od tego rozstrzygnięcia została złożona apelacja. W związku z nią odbyła się ww. rozprawa, w której licznie uczestniczyli działkowcy. Broniąc interesów ogrodu i działkowców, radca prawny reprezentująca Związek szeroko przedstawiła argumenty przemawiające za zasiedzeniem gruntu zajmowanego przez ROD Elana w Toruniu przez PZD, wskazując m.in., że ROD Elana w Toruniu istnieje na tym terenie od 1979 r.

Ogłoszenie wyroku w tej sprawie ma odbyć się 15 października 2019r . W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia PZD przyjmie dalsze kierunki działań w tej sprawie. Warto również dodać, że wciąż zawieszone jest postępowanie o stwierdzenie nabycia przez PZD prawa użytkowania na podstawie art. 76 ustawy o ROD. Jak również postępowanie dotyczące uwłaszczenia Boryszew S.A. na gruncie ogrodu.

Materiał filmowy dotyczący tej sprawy można obejrzeć na: https://www.facebook.com/tvtorun/videos/2398285443764773/UzpfSTM3ODE3MDE1NTY5Mzc0ODoxMzcxNTUxNjg5Njg4OTE4/.

MAP

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio