Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Północna Kolejowa Obwodnica Białegostoku może zagrażać białostockim ROD - 08.10.2019

W dn. 13 września 2019 r., na stronie Gminy Dobrzyniewo Duże, ukazało się ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących czterech proponowanych wariantów przebiegu Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku. Po zapoznaniu się ze wskazanymi planami, OZ Podlaski zauważył, że przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana m.in. na terenie, na którym funkcjonują obecnie rodzinne ogrody działkowe.

Zagrożone są cztery białostockie ogrody, tj. ROD "Sady Antoniukowskie", ROD "Białostoczek", ROD im. M. Konopnickiej oraz ROD im. M. C. Skłodowskiej. Projektowana obwodnica miałaby przechodzić przez sam środek kompleksu ogrodów przy ul. Świętokrzyskiej.

W związku z zaistniałą sytuacją, przedstawiciele Okręgu Podlaskiego zdecydowali się wziąć udział w konsultacjach zorganizowanych przez Gminę Dobrzyniewo Duże. Frekwencja na spotkaniu z przedstawicielami Centrum Realizacji Inwestycji PKP była bardzo duża. Nie pozwoliło to ani na wysłuchanie informacji PKP, ani na zgłoszenie jakichkolwiek wniosków.

W dn. 19 września 2019 r., OZ Podlaski zwrócił się do PKP z pismem, w którym poprosił o udzielenie odpowiedzi w zakresie wpływu przedmiotowej inwestycji na rodzinne ogrody działkowe. Nie sposób bowiem ocenić rzeczywistego zagrożenia dla ROD, bez wiedzy odnośnie tego, na jakich konkretnie nieruchomościach planowana jest inwestycja, tym bardziej, że podkłady geodezyjne i mapy, którymi posługiwał się projektant, były nieaktualne. Nie było na nich zaznaczonej m.in. wykonanej kilka lat temu ulicy Świętokrzyskiej. PKP w swojej odpowiedzi wskazało, że na obecnym etapie realizacji, nie jest możliwe wskazanie numerów ewidencyjnych nieruchomości, które Koleje planują przeznaczyć pod przedmiotową inwestycję. Odpowiedź zawierała także informację o tym, że nie powstały jeszcze żadne wiążące czy też zatwierdzone koncepcje przebiegu nowej linii kolejowej. 

OZ Podlaski zwrócił się także z prośbą o udzielenie informacji w sprawie planowanej inwestycji do Miasta Białystok. Odpowiedź w tej sprawie nie wpłynęła jeszcze do biura Okręgu.

Jak wskazało w swoim piśmie PKP, obecnie trwają uzgodnienia dotyczące ustalenia terminu konsultacji społecznych w Białymstoku. Gdy będzie on już znany, OZ Podlaski niezwłocznie zamieści taką informację na swojej stronie internetowej oraz przekaże ją zarządom bezpośrednio zagrożonych inwestycją ROD. Zasadne jest bowiem aby na takich konsultacjach pojawiła się jak największa liczba działkowców. Budowa Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku może stanowić realne zagrożenie dla rodzinnych ogrodów działkowych i skutkować likwidacją ogromnej ilości działek. 

 

MK

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.