Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego - 30.09.2019

W dniu 26 września w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego. W pięknie przygotowanej sali widowiskowej zgromadziło się 186 delegatów, co stanowiło 88,35% procent uprawnionych do głosowania. Wśród przybyłych nie zabrakło również gości: prezesa Polskiego Związku Działkowców –Eugeniusza Kondrackiego oraz posła na Sejm RP – Wojciecha Króla.

                            

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandarów oraz odegrania hymnów: narodowego i związkowego. Następnie prezes Polskiego Związku Działkowców ­– Eugeniusz Kondracki dokonał wręczenia sztandaru dla Delegatury Rejonowej w Gliwicach. Prezes PZD wręczył również puchary przedstawicielom ROD, które obchodzą w tym roku jubileusz założenia ogrodu, odznaczenia za zasługi dla PZD, złotą odznakę Zasłużonego Działkowca oraz dyplom dla Prezesów ROD, którzy zakończyli w tym roku pełnienie funkcji.

Zjazd otworzył prezes Okręgu Śląskiego Józef Noski. W swoim referacie programowym przytoczył zmiany jakie zaszły w Związku, a szczególnie w Okręgu Śląskim w minionej kadencji m.in. likwidację części terenów ROD pod cele publiczne, inwestycje przeprowadzane w ROD czy działalność szkoleniową. Nie zabrakło również dawki historii, o początkach ogrodnictwa na terenach Śląska.

Głos zabrał prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki. W swoim przemówieniu mówił o jedności ruchu ogrodnictwa, podkreślając rolę aktywu i działaczy. Omówił również działania Krajowej Rady dotyczące zmian w Ustawie o gospodarce nieruchomościami czy Ustawie śmieciowej. Wspomniał także o dużej tradycji ogrodów działkowych na Śląsku i ich nieocenionym znaczeniu dla funkcjonowania miast i ich mieszkańców.

                           

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej przewodniczący Zenon Jabłoński, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W trakcie dyskusji poruszono tematy: analizy małych ROD; o poprawie jakości i zwiększenia ilości szkoleń w naszym Okręgu; wprowadzania programu DGCS PZD; w sprawie nadchodzących wyborów parlamentarnych oraz wyboru kompetentnych osób do władz Statutowych.

Delegaci uczestniczący w Zjeździe dokonali wyboru nowych władz Okręgu. Prezesem Okręgu został Józef Noski.

Podjęte zostały trzy stanowiska oraz jeden apel:

– stanowisko IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

– stanowisko IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 września 2019 roku w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego;

– stanowisko IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 września 2019 roku w sprawie znaczenia ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych dla ROD, działkowców i Związku oraz jej obrony.
–  apel w sprawie wyborów parlamentarnych w 2019 roku.

                              

tekst: Katarzyna Burzawa-Skoczylas, Dominika Wojciechowska

zdjęcia: Maciej Urbańczyk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.