Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dzień Działkowca w ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu - 03.10.2019

W dniu 21.09.2019 roku w ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu obchodziliśmy kolejny Dzień Działkowca. Na nasze świętowanie licznie przybyli działkowcy wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście: burmistrz Sandomierza – Marcin Marzec, zastępca burmistrza Sandomierza – Paweł Niedźwiedź oraz dzielnicowy KP Policji w Sandomierzu – Sławomir Białek.

Uroczystość otworzył prezes Zarządu ROD Józef Rękas, który serdecznie przywitał wszystkich gości. Krótko podsumował tegoroczne dokonania w ogrodzie, poinformował też zebranych o tym co zamierzamy wykonać w roku przyszłym, a także poprosił wszystkich działkowców o współpracę w realizacji zadania „Przyłącze wody do każdej działki”.

                           

Prezes Rękas  podziękował burmistrzowi Sandomierza Marcinowi Marcowi i jego zastępcy za pomoc finansową w roku bieżącym dla zadania przyłączenia wody do naszego Ogrodu w kwocie 49.139,51zł. Poprosił włodarzy miasta o wpisanie do planu budżetu na 2020 rok kwoty 90.000,00zł. Dotacja ta pozwoli wykonać projekt doprowadzenia wody do każdej działki.

Odczytane zostało także pismo prezesa Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach Edwarda Galusa oraz projekt stanowiska X Okręgowego Zjazdu Działkowców w Kielcach w sprawie współpracy z władzami samorządu terytorialnego celem rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych województwa świętokrzyskiego.

                             

Podczas obchodów dyplomami uhonorowano w szczególności nowych działkowców, którzy w krótkim czasie z działki zaniedbanej uczynili wzorowo zagospodarowaną. Wyróżnienia otrzymało 10 działkowców. Do dyplomów dołączone zostały zestawy kwiatów cebulowych ufundowanych przez Okręg Świętokrzyski PZD  oraz kamizelki odblaskowe ufundowane przez Zarząd ROD im. T. Kościuszki.

Wręczony został również dyplom i nagrody rzeczowe dla użytkowniczki działki nr 34 Ewy Ordon, która w konkursie „Wzorowa działka roku 2019” na szczeblu Okręgu Świętokrzyskiego zajęła drugie miejsce.

Był też konkurs na domowy wypiek ciast, w którym uczestniczyło 13 pań z naszego Ogrodu. Jury pod przewodnictwem burmistrza Sandomierza oceniło wszystkie wypieki i przydzieliło ex aequo 13 pierwszych miejsc.

                       

Nagrody w postaci monografii malarstwa Ziemi Sandomierskiej i gadżety promujące nasze Królewskie Miasto ufundował burmistrz.

Oprócz słodkiego poczęstunku był też bigos i pieczone kiełbaski.

                     

Tak jak w latach poprzednich, ekologiczne produkty z naszych działek (ogórki kiszone, dżemy, powidła, sałatki, soki, konfitury) stanowiące piękną wystawę Dnia Działkowca, po naszym świętowaniu trafiły do Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Józef Rękas, prezes zarządu ROD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio