Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

X Jubileuszowy Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Częstochowie - 03.10.2019

W dniu 28 września w sali konferencyjnej częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego zebrali się delegaci wybrani podczas walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD oraz członkowie ustępujących władz na  X  Jubileuszowym Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD Ziemi Częstochowskiej.

                                       

X Zjazd rozpoczęto wprowadzeniem sztandarów, odegraniem hymnu państwowego i działkowego. Następnie prezes Okręgu Andrzej Wosik przywitał gości: Józefa Noskiego – przedstawiciela Prezesa Polskiego Związku Działkowców,  Prezydenta Miasta  Częstochowy – Krzysztofa  Matyjaszczyka, przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy – Zdzisława  Wolskiego, posła do Parlamentu  Europejskiego – Marka  Balta, radnego Sejmiku Województwa Śląskiego – Wojciecha Koniecznego oraz radnych miasta Częstochowy: Dariusza Kapinosa, Łukasza Kota i Zbigniewa Niesmacznego oraz naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska – Andrzeja Szczerba.

Obradom przewodniczył Józef Chrabański – sekretarz  ROD „Tysiąclecie” w Częstochowie. Sekretarzem  Zjazdu  został  Adam Więcławik z ROD „Nad  Białką” w Częstochowie.

Podczas Zjazdu 7 działaczy zostało uhonorowanych medalem 120-lecia ogrodnictwa  działkowego w Polsce oraz  okolicznościowymi podziękowaniami prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego za pracę na rzecz rozwoju ogrodów    działkowych.

                                         

 

Prezes  Okręgu  Andrzej Wosik w swoim referacie sprawozdawczo-programowym podsumował minioną kadencję.  Przedstawił  sytuację ogrodów działowych naszego okręgu oraz podkreślił, dobrą dotychczasową współpracę z  samorządem lokalnym.

Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Józef  Kamizela dokonał oceny działalności Okręgowego Zarządu za okres kadencji wraz z przedstawieniem wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi.

Podczas zjazdu głos zabrali zaproszeni goście, w tym przedstawiciele samorządu którzy podkreślili dobrą dotychczasową współpracę z działowcami oraz zapewnili o dalszej pomocy w realizacji ich celów statutowych.  

Delegaci uczestniczący w zjeździe jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z działalności Okręgu za poprzednią kadencję oraz udzielili Okręgowi absolutorium. Podczas zjazdu przyjęto trzy stanowiska oraz list do Prezesa Związku Eugeniusza  Kondrackiego.

  1. Stanowisko w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
  2. Stanowisko w sprawie współpracy z samorządem lokalnym.
  3. Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych w 2019 roku.
  4. List do Prezesa Polskiego Związku Działowców Eugeniusza Kondrackiego.

X Okręgowy Zjazd wybrał 25-osobową Okręgową Radę oraz 7-osobowa Komisję Rewizyjną. Zjazd wybrał 3 delegatów  na  Krajowy Zjazd  PZD. Prezesem Okręgu został ponownie Andrzej Wosik, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Józef  Kamizela.

tekst: Adam Więcławik

zdjęcia: Łukasz Wywiał

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.