Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XI Zjazd Delegatów Okręgu Elbląskiego - 03.10.2019

XI Zjazd Delegatów Okręgu Elbląskiego PZD odbył się 28 września 2019 r. w sali Domu Działkowca im. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu. W zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani na tegorocznych walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w ROD oraz członkowie ustępujących organów statutowych. Przybyli też goście: reprezentujący Jednostkę Krajową, członek Rady Krajowej PZD – Piotr Gadzikowski, kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Mariola Kobylińska, dyrektor gabinetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Zygmunt Kiersz oraz wiceprezydent Elbląga – Edward Petrulewicz. Obradom przewodniczyli: Leszek Łapiński – delegat ROD im. Bratek w Elblągu oraz Jacek Nawrocki – prezes ROD Komunalnik w Elblągu. Na sekretarza zjazdu został wybrany Tomasz Mizerski z ROD „Truso” w Elblągu.

Zjazd rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnów narodowego i związkowego. Następnie wręczono medale 120-lecia istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz podziękowania ze strony KR PZD i OR PZD zasłużonym Prezesom, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnych oraz członkom ustępujących władz okręgowych za ich trud i pracę na rzecz działkowców, rozwoju ogrodów i PZD.

Następnie I Wiceprezes Okręgu PZD – Zygmunt Wójcik, wygłosił referat sprawozdawczo-programowy podsumowujący dobiegającą końca kadencję oraz przedstawił program działania na lata 2019-2023. W swoim przemówieniu poruszył szeroką tematykę spraw związanych z działalnością PZD, w tym okręgu. Zwrócił również uwagę na nowe wyzwania nakierowane na rozwój i unowocześnienie infrastruktury ogrodów, bezpieczeństwo, zacieśnianie współpracy z władzami samorządowymi oraz z lokalnymi społecznościami. Podkreślił rolę szkoleń oraz potrzebę działania na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zbigniew Żyluk, dokonał oceny działalności Okręgowego Zarządu PZD za okres mijającej kadencji i przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Głos zabrali również goście reprezentujący Jednostkę Krajową, członek Rady Krajowej PZD Piotr Gadzikowski oraz kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Mariola Kobylińska, dyrektor gabinetu Marszalka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Zygmunt Kiersz oraz wiceprezydent Elbląga Edward Petrulewicz. Odczytano także życzenia przesłane przez Starostę Elbląskiego.

Delegaci Okręgu Elbląskiego przyjęli jednogłośnie sprawozdania organów okręgowych Związku za lata 2015-2019, uchwały zjazdowe oraz 3 stanowiska m.in. w sprawie wyborów parlamentarnych, współpracy z jednostkami samorządu  terytorialnego oraz  stanowisko-podziękowanie dla przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Zjazd wybrał nowe władze: 29-osobową Elbląską Okręgową Radę PZD oraz 7-osobową Komisję Rewizyjną. Wybrano również 3 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Prezesem Okręgu PZD w Elblągu na kolejną kadencję wybrano Zygmunta Wójcika. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej został Zbigniew Żyluk.

Opracowanie: Zygmunt Wójcik

Zdjęcia: Jolanta Olszewska

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.