Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Pozytywne zakończenie sprawy roszczenia do ogrodów na warszawskim Targówku - 02.10.2019

Okręgowy Zarząd Mazowiecki informuje, że w dniu 25 września 2019 r. zapadł w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wyrok sygn. I OSK 1820/18 oddalający skargę kasacyjną spadkobierców poprzedniego właściciela nieruchomości ziemskiej o powierzchni ok. 60 ha uregulowanej w dawnej księdze hipotecznej pn. „Folwark Elsnerów” oraz „Osiedle Elsnerów lit. J”, na odmowę stwierdzenia nieważności decyzji z 1949 r. o przejęciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie dekretu o reformie rolnej. Wyrok NSA oznacza w praktyce zakończenie ww. sprawy, która zagrażała 7 ogrodom z Targówka (ROD – „Avia”, „Rzodkiewka”, „Elektromontaż”, „Wypoczynek”, „Zachęta II”, „Zremb”, „Pompa”).

 

Na takie zakończenie postępowania wpływ miały również działania podjęte przez Okręg Mazowiecki PZD. Pierwsze pismo w tej sprawie wpłynęło do biura Okręgu Mazowieckiego PZD w dniu 11 maja 2017 r. (było to zawiadomienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o toczącym się postępowaniu w sprawie z wniosku spadkobierców poprzedniego właściciela o stwierdzenie nieważności orzeczenia Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego z dnia 22 listopada 1949 r. na podstawie którego przejęto na rzecz Skarbu Państwa w trybie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, nieruchomość ziemską położoną w dzielnicy Targówek -dawny Folwark Elsnerów). Od tego czasu Okręg podjął szereg czynności mających na celu doprowadzenie do odmowy uwzględnienia ww. wniosku w ramach postępowania prowadzonego początkowo przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, następnie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, a w końcu Naczelnym Sądem Administracyjnym. W postępowaniu tym obok pełnomocnika PZD występowali również przedstawiciele Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Miasta st. Warszawy oraz Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga (która włączyła się do sprawy na wniosek PZD), zajmując podobne stanowisko jak PZD.

W związku z przywołanym powyżej wyrokiem NSA, obecnie można powiedzieć, że nie ma już zagrożenia likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na tym terenie, na podstawie ww. roszczenia.

Łukasz Polak, radca prawny

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio