Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Kielcach - 30.09.2019

Uroczystym zwieńczeniem mijającej, 4–letniej kadencji władz Okręgu Świętokrzyskiego PZD był X Okręgowy Zjazd Delegatów.W dniu 25 września br. w sali Hotelu Łysogóry w Kielcach zebrali się delegaci z ROD województwa świętokrzyskiego, aby dokonać podsumowania minionych 4 lat działalności Okręgu oraz nakreślić kierunki działania i rozwoju ogrodów na przyszłość. Całość zamierzeń powierzono na ręce nowowybranych organów okręgowych: Okręgowej Rady, Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Wart podkreślenia jest fakt bardzo wysokiej frekwencji, która wyniosła ponad 90% delegatów wybranych w ROD.

                            

W licznym gronie zaproszonych gości, którzy zaszczycili obrady Zjazdu swoją obecnością, znaleźli się: Magdalena Pokora – przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Jolanta Tyjas – radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Sławomir Stachura – przedstawiciel prezydenta Miasta Kielce, Beata Duda – przedstawiciel prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Barbara Szymańska – sekretarz Miasta Starachowice, Grzegorz Dziubek – burmistrz Gminy Włoszczowa, Leszek Kopeć – burmistrz Miasta i Gminy Staszów, Czesław Gruszewski – były zastępca Prezydenta Miasta Kielce. Prezesa Polskiego Związku Działkowców reprezentowała Izabela Ożegalska – sekretarz PZD.

W części oficjalnej Zjazdu przedstawiciele władz samorządu terytorialnego uhonorowani zostali medalami z okazji jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Wyróżnienia te są przede wszystkim podziękowaniem dla tych władz lokalnych, które w swojej codziennej działalności dostrzegają rodzinne ogrody działkowe i ich potrzeby. Przyznane dotacje celowe ze strony kilku miast i gmin w sposób wymierny wpływają na podniesienie stanu ogrodowej infrastruktury i tym samym poprawę warunków użytkowania działek. Szczególne słowa podziękowania skierowane zostały w stronę władz miasta Kielce, które kolejny już rok kwotą miliona złotych wsparły inwestycje i remonty w ogrodach na swoim obszarze. Podziękowania te wybrzmiały także w wystąpieniu sekretarza Związku – Izabeli Ożegalskiej.

Pamiętano także o tych, bez których żadna inwestycja ale i bieżące funkcjonowanie ROD nie byłyby możliwe. Najbardziej zasłużeni przedstawiciele ogrodowej społeczności z terenu województwa świętokrzyskiego otrzymali odznaczenia związkowe: srebrne i złote odznaki „Zasłużonego działkowca” oraz odznakę „Za zasługi dla PZD”.

Wyjątkowo cenne podziękowania przekazano także w postaci dyplomów Krajowej Rady PZD dla tych prezesów ROD, którzy przez wiele lat angażowali się w swoich ogrodach celem ich ustawicznego rozwoju.

Okręgowy Zjazd Delegatów PZD to także doskonała okazja do naświetlenia kierunków, w stronę których winno podążać ogrodnictwo działkowe nie tylko na szczeblu wojewódzkim ale i całego kraju.

Prezes Okręgu Edward Galus w wygłoszonym referacie programowym wskazał przede wszystkim na aktualność obowiązujących w ramach stowarzyszenia ogrodowego PZD programów, nakierowanych na rozwój społeczny ROD, ochronę klimatu, racjonalne wykorzystanie zasobów wody, współpracę ROD z podmiotami zewnętrznymi i ich szersze otwarcie na potrzeby społeczności lokalnych. Całości dopełnia troska o pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania ogrodowych inwestycji, bez której to pomocy w wielu przypadkach niemożliwym byłoby przeprowadzenie szerokich zakresów prac m. in. ogrodowych sieci energetycznych i wodnych, ogrodzeń zewnętrznych czy monitoringu jako elementów wpisanych w zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom działek ale i osobom odwiedzającym ogrody.

Powyższe znalazło potwierdzenie w przeprowadzonej dyskusji. Delegaci w pełni potwierdzili również fundamenty na jakich oparte jest ogrodnictwo działkowe w naszym kraju, których spoiwem jest jedna i silna reprezentacja środowiska działkowego w postaci struktur stowarzyszenia wszystkich szczebli. Bez tejże reprezentacji nie udałoby się osiągnąć tego co mamy obecnie, a zapewne też zachować ten ponad 120-letni dorobek.

                             

Zabierający głos delegaci pamiętali także o zmieniających się wokół nas warunkach klimatycznych, które są niezmiernie ważne dla obecnego, ale i przyszłych pokoleń. I tutaj także ogrody działkowe odgrywają i nadal mogą odegrać znaczącą rolę.

Kolejne 4 lata działalności Okręgu Świętokrzyskiego PZD powierzono w ręce nowo wybranych organów: 26-osobowej Okręgowej Rady, 7-osobowego Okręgowego Zarządu i 7-osobowej Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Obecni na Zjeździe delegaci przyjęli także jednogłośnie cztery stanowiska:

• w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego i znaczenia ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD

• w sprawie kierunków rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce

• w sprawie współpracy z władzami samorządu terytorialnego celem rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych województwa świętokrzyskiego

• w sprawie wyborów parlamentarnych.

 

Jan Stańczyk, Dyrektor biura, Okręgu Świętokrzyskiego PZD

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.