Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenia zarządów ROD w Okręgu Sudeckim PZD - 27.09.2019

W dniach 18-20 września 2019 r. Biuro Okręgu Sudeckiego w Szczawnie-Zdroju przeprowadziło cykl narad szkoleniowych dla członków zarządów ROD Okręgu Sudeckiego. Do udziału w naradach zapraszano także członków organów szczebla okręgowego. Tematyka narad obejmowała zadania zarządów ROD wynikające z ustawy o ROD, statutu PZD, regulaminu ROD, aktualnie obowiązujących przepisów związkowych oraz prawa powszechnie obowiązującego.

                             

W pierwszej kolejności dyrektor biura Okręgu Sudeckiego – Piotr Piątek  przedstawił szczegółowo członkom zarządów ROD proces nabywania i wygaszania prawa do działki w ROD, tryb nadawania członkostwa PZD, prawa i obowiązki członków zwyczajnych, zasady organizacyjne PZD oraz uiszczanie opłat ogrodowych uchwalanych na walnych zebraniach oraz opłat przy nabywaniu prawa do działki przez nowego działkowca.

Starszy inspektor – Maria Klimków przedstawiła, zgodnie z ustawą o ROD przypadki wypowiadania umowy dzierżawy działkowej oraz cały przebieg dokumentowania postępowania, które zarządy ROD muszą przeprowadzić, aby prawidłowo i skutecznie wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej. Członkowie zarządów ROD zapoznali się również z tematyką związaną ze zmianami w planach zagospodarowania ROD oraz z obowiązkami zarządów ROD w przypadkach powzięcia informacji o budowie lub rozbudowie altan lub innych obiektów na działkach, których powierzchnia zabudowy przekracza normę określoną w art. 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176.)

Główny księgowy – Karolina Dobrosielska oraz starszy księgowy – Katarzyna Malicka przedstawiły na naradach zasady wydatkowania i przeznaczania środków finansowych, prawidłowe opisywanie faktur i innych dokumentów finansowych, obowiązki członków zarządów ROD i kasjerów. Na narady przygotowano i przekazano komplety wzorów dokumentów pomocnych w bieżącej pracy zarządów ROD.

                             

Podczas spotkań wskazywano na konieczność konsekwentnego i poprawnego stosowania przepisów związkowych i innych regulacji prawnych. Zachęcano wszystkich uczestników do współpracy i kontaktów z Okręgiem Sudeckim, zwłaszcza w przypadku wątpliwości w interpretacji prawa i we wszelkich problemach występujących w ROD.

Pracownicy Biura Okręgu Sudeckiego poinformowali również, że w najbliższym czasie przekazane będą dla wszystkich ROD indywidualne skrzynki elektroniczne oraz kalendarze działkowca na rok 2020.

Piotr Piątek, Dyrektor Biura – Okręg Sudecki PZD

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.