Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

X Zjazd Delegatów Okręgu Podlaskiego - 27.09.2019

X Zjazd Delegatów Okręgu Podlaskiego PZD odbył się 21 września 2019 r. w auli urzędu wojewódzkiego w Białymstoku. W Zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani na tegorocznych walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w ROD oraz członkowie ustępujących organów statutowych. Przybyli też gości: reprezentujący Jednostkę Krajową, dyrektor biura prawnego – Bartłomiej Piech, wojewoda podlaski – Bohdan Paszkowski, europoseł Krzysztof Jurgiel oraz przedstawiciele Policji.

Obradom przewodniczyli: Stanisław Żałobiński  – prezes ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku oraz Barbara Antecka – prezes ROD Obrońców Zambrowa w Zambrowie. Na sekretarza zjazdu została wybrana Lucyna Kamieńska z ROD “Dojlidy” w Białymstoku”.

Zjazd rozpoczęto wręczeniem podziękowań członkom ustępujących władz okręgowych za ich pracę na rzecz działkowców, rozwoju ogrodów i Związku.
Następnie Prezes OZP PZD – Andrzej Bojko, wygłosił referat sprawozdawczo-programowy podsumowujący dobiegającą końca kadencję oraz przedstawił program działania na kolejne 4 lata. W swoim przemówieniu poruszył szeroką tematykę spraw związanych z sytuacją ROD w województwie podlaskim. Podkreślił znaczenie bliższej współpracy z władzami samorządowymi oraz otwartość ogrodów na społeczeństwo. Omówił kwestię szkoleń oraz rozwoju Społecznej Służby Instruktorskiej w naszym regionie.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Bogdan Wiktorko, dokonał oceny działalności Okręgowego Zarządu PZD za okres mijającej kadencji i przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 

Głos zabrał również wojewoda podlaski – Bohdan Paszkowski wyrażając uznanie dla działalności OZP PZD w naszym województwie.

Delegaci Okręgu Podlaskiego przyjęli sprawozdania organów okręgowych Związku za lata 2015-2019. Wypracowano także 4 stanowiska:

1. Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych
2. Stanowisko w sprawie nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin
3. Stanowisko w sprawie współpracy w sprawie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Stanowisko w sprawie kierunków działania pionu rewizyjnego Okręgu Podlaskiego PZD na kadencję 2019-2023.
 

Zjazd wybrał nowe władze: 33-osobową Okręgową Radę Podlaską PZD oraz 11-osobową Komisję Rewizyjną PZD. Wybrano również 7 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Prezesem OZP PZD na kolejną kadencję wybrano Andrzeja Bojko. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej został Bogdan Wiktorko.

Filip Roman, instruktor ds. ogrodnictwa

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio