Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jubileusz 55-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielony Zakątek” w Chodzieży - 24.09.2019

Działkowcy z ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży 14 września obchodzili jubileusz 55-lecia. Na uroczystość licznie przybyli działkowcy ze swoimi rodzinami i zaproszeni goście, a wśród nich m.in.: Marian Praczyk – prezes Okręgu PZD w Pile, Maria Fojt – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i wiceprezes Okręgu PZD w Pile, Jacek Gursz – burmistrz Chodzieży, Mirosław Juraszek – Starosta Chodzieski, prezesi wszystkich ogrodów działkowych w Chodzieży oraz Tadeusz Dąbrowicz – przyjaciel i współpracownik Ogrodu.

                              

Wydarzenie otworzył Wojciech Wrzeszcz – prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielony Zakątek” – w swoim okolicznościowym wystąpieniu najpierw przywitał zaproszonych gości i działkowiczów, a potem przybliżył wszystkim historię Ogrodu. Następnie chwilą ciszy uczczono tych działkowców, którzy odeszli na wieczną działkową wachtę.
Jubileusz to także doskonała okazja do podziękowań życzeń, gratulacji, odznaczeń i wyróżnień.
Prezes Wojciech Wrzeszcz złożył podziękowania władzom związkowym, władzom samorządowym za owocną współpracę i wszelkiego rodzaju wsparcie, a także okazywaną życzliwość.

                             
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach również kierowali miłe słowa z okazji jubileuszu pod adresem działkowców i władz ogrodu. Maria Fojt i Marian Praczyk, w imieniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego przekazali pamiątkowy puchar i dyplom oraz pamiątkowy grawerton od Zarządu Okręgu PZD w Pile. Życzenia i dyplomy wręczyli także burmistrz – Jacek Gursz i starosta – Mirosław Juraszek. Dodatkowo burmistrz Jacek Gursz przekazał środki finansowe na wystrój Domu Działkowca. Również Kolegium prezesów ROD w Chodzieży oprócz życzeń i kwiatów obdarowało działkowców upominkiem pieniężnym. Natomiast Pan Tadeusz Dąbrowicz ufundował drzewko – dąb, które zostało posadzone na terenie Ogrodu.

                              
Z okazji jubileuszu ogrodu odznakami związkowymi wyróżniono najbardziej zaangażowanych w pracę na rzecz ogrodu.
W część artystycznej ze swoim pięknym pokazem wystąpił zespół taneczny pod kierunkiem Iwony Kasprzyk.
Obchody zakończono wspólnym poczęstunkiem przy muzyce, ognisku oraz pieczonym ziemniaku, a zabawa w miłej ogrodowej i koleżeńskiej atmosferze trwała do późnych godzin nocnych.

                             


Danuta Wrzeszcz

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio