Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

XI Zjazd Delegatów PZD w Słupsku - 13.09.2019

XI Zjazd Delegatów PZD w Słupsku  odbył się 10 września 2019r.  w siedzibie  własnej  w obradach zjazdu uczestniczyli  Pan Piotr Gadzikowski członek Zarządu Krajowego Polskiego Związku Działkowców, Pan Czesław Smoczyński członek Zarządu Krajowego Polskiego Związku Działkowców, Przewodniczący Rady Powiatu słupskiego Pan Jan Olech ,Wójt Gminy Cewice  Pan Jerzy Bańka .

Na Zjeździe podziękowano za czteroletnią pracę dotychczasowym  władzom Okręgu : Radzie, Zarządowi, oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej . Zjazd udzielił absolutorium  ustępującej Radzie  oraz Okręgowej Komisji   Rewizyjnej . Pan Prezes Wiesław Boratyński odczytał referat programowy , w którym podsumował  działalność OZ PZD  w kadencji 2015-2019 ,odniósł się również do nowych zadań, które będą realizowane w nowej kadencji.

Pan Prezes podziękował wszystkim działaczom Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Okręgowej Radzie PZD  za wkład pracy  przy  realizacji programu działania .Podziękował również za pomoc w  pracy Krajowemu Zarządowi Polskiego Związku Działkowców .W dyskusji zabrało głos  4   delegatów, którzy poruszyli  problemy dot: gospodarki  odpadami , zagospodarowania ogrodów, honorowego członkostwa w PZD.  Frekwencja na Zjeździe wynosiła 90 %. Zjazd ustalił, że  Okręgowa Rada  PZD  będzie liczyła 25 osób, a Okręgowa Komisja Rewizyjna  5 członków. Prezesem Okręgowej Rady został Pan Wiesław Boratyński ,a Przewodniczącym Okręgowej  Komisji Rewizyjnej Pan Zdzisław Tokarek.

Podczas Zjazdu wręczono Medal Jubileuszowy z okazji 120 lecia  Ogrodów Działkowych w Polsce  dla Pana Jana Olech  Przewodniczącego Rady Powiatu słupskiego oraz  Złote i Srebrne Odznaki Zasłużonego  Działkowca.

 

Longina Ciesielska

Członek  Okręgowego

Zarządu PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio