Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

XVIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy - 12.09.2019

W dniu 31 sierpnia 2019 roku w Sali Konferencyjnej Stadionu Sportowego „Zawisza” odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

W zjeździe oprócz delegatów uczestniczyli również członkowie ustępujących Organów, nie będący delegatami oraz zaproszeni goście: Izabela Ożegalska – sekretarz Krajowego Zarządu, jednocześnie Prezes Okręgu PZD w Łodzi, Anna Mioduszewska – pracownik biura jednostki Krajowej PZD w Warszawie, Piotr Król –  poseł na Sejm RP, Ireneusz Nitkiewicz – wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy, Jan Szopiński – długoletni działacz samorządowy współpracujący z Okręgiem PZD w Bydgoszczy, Adam Cieślak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Świeciu, Harald Matuszewski – przewodniczący Rady Wojewódzkiej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ).

Przed oficjalnym rozpoczęciem Zjazdu, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich, którzy odeszli w minionej kadencji. Następnie prezes Okręgu Barbara Kokot przedstawiła materiał sprawozdawczy z działalności Okręgu oraz założenia programowe na nową kadencję 2019 – 2022. W swoim wystąpieniu prezes Kokot zaznaczyła, że mijająca kadencja nie była łatwa. Wymagała podjęcia wielu działań na rzecz działkowców, ale również społeczności lokalnych. Zwróciła uwagę na fakt konieczności współpracy z samorządami lokalnymi i poszukiwania środków zewnętrznych na modernizację infrastruktury ogrodowej. Rozwiązanie wielu problemów zawarte zostało w uchwale programowej.

                             

Zabierający głos goście deklarowali wsparcie wszelkich działań i inicjatyw podejmowanych przez organy statutowe PZD, a zmierzające do regulacji stanów prawnych, umieszczania zapisów istniejących ROD w planach przestrzennego zagospodarowania miast i miasteczek oraz poszukiwania środków na modernizację infrastruktury ogrodowej i obronę Związku i działkowców.

Przedstawicielki Jednostki Krajowej PZD podzieliły się z uczestnikami Zjazdu informacjami na temat prowadzonych działań w sprawie nowelizacji wielu bardzo istotnych dla działkowców aktów prawnych, chociażby tzw. ustawy „śmieciowej”, czy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Pani Izabela Ożegalska, w imieniu Prezesa Eugeniusza Kondrackiego, podziękowała wszystkim za pracę w różnych strukturach Związku i szerzenie idei ogrodnictwa działkowego.

W ramach prowadzonej dyskusji nad materiałem sprawozdawczym i założeniami najczęściej poruszane tematy to:

– Kolegia Prezesów płaszczyzną do współpracy z samorządami lokalnymi,

–  potrzeba gromadzenia środków na modernizację infrastruktury ogrodowej,

–  poszukiwanie środków na inwestycje przerastające możliwości działkowców, np. kanalizacja ROD,

–  udział kobiet w zarządzaniu ogrodami,

–  rozwój Ośrodków Finansowo-Księgowych,

–  wykorzystanie programu DGCS PZD System do nowoczesnego zarządzania Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi,

–  zabezpieczenie funkcjonowania ROD poprzez regulacje stanów prawnych i naniesienia ich w planach przestrzennego zagospodarowania  ROD,

–  podejmowanie działań na rzecz małych ogrodów.

                         

Zjazd wybrał na nową kadencję 30-osobową Okręgową Radę i 9-osobowy Okręgowy Zarząd. Prezesem została Barbara Kokot. Wybrano również 9-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną z przewodniczącym Alojzym Kluczykowskim.

Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy przyjął 3 stanowiska i 1 apel:

–  stanowisko w sprawie funkcjonowania Funduszu Amortyzacyjnego w Polskiego Związku Działkowców,

–  stanowisko w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi,

–  stanowisko w sprawie priorytetów rozwoju ogrodów działkowych,

–  apel w sprawie udziału w wyborach parlamentarnych.

Na zakończenie obrad prezes Okręgu podziękowała uczestnikom Zjazdu za wybór oraz za pracę delegatów w organach statutowych Związku i profesjonalne kierowanie ogrodami.

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio