Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

IX Okręgowy Zjazd Delegatów w Zielonej Górze - 12.09.2019

W dniu 31 sierpnia br. w Zielonej Górze odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD z okręgu zielonogórskiego. Uczestniczyli w nim delegaci wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, członkowie ustępujących władz: okręgowego zarządu i komisji rewizyjnej oraz zaproszeni goście: Katarzyna Osos – poseł na Sejm, Stanisław Tomczyszyn – wicemarszałek województwa lubuskiego, Janusz Kubicki – prezydent Zielonej Góry, Danuta Madej – burmistrz Żar, Piotr Wilms, prezes OZ PZD w Gorzowie Wlkp. oraz przedstawiciel Komendy Miejskiej w Zielonej Górze –  kom. Wojciech Trębski. Krajową Radę PZD reprezentowała Barbara Korolczuk – skarbnik PZD.

Zjazd otworzył Prezes Okręgu – Marian Pasiński. Witając zebranych podkreślił szczególne warunki, w jakich w mijającej kadencji funkcjonowały ogrody działkowe. Podkreślił, że mimo tych trudności, okręg zielonogórski może się wykazać znacznym dorobkiem i z takim przychodzi na Zjazd. Prezes Okręgu poinformował też zebranych o poprzedzających Zjazd spotkaniach z delegatami, które odbyły się w czterech rejonach z udziałem członków ustępujących władz okręgowych. Na spotkaniach tych delegaci zostali zapoznani ze sprawozdaniem OZ za kadencję oraz ze sprawozdaniami z pracy Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także brali udział w dyskusji.

                           

Uroczystym momentem rozpoczynającym Zjazd było wręczenie odznaczeń najbardziej zasłużonym i długoletnim działaczom PZD..

Odznaką „Za Zasługi dla PZD” wyróżniono 12 działaczy, złotą odznaką Zasłużonego Działkowca” uhonorowano 9 osób.  Natomiast  honorową odznakę „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymało 5 działkowców. Z inicjatywy władz miasta Janusz Kubicki – prezydent Zielonej Góry wręczył także złote i srebrne medale honorowe „Zasłużony dla miasta Zielona Góra”.

                         

 Następnie referat sprawozdawczo-programowy przedstawił Marian Pasiński. Omówił w nim sprawy podejmowane w mijającej kadencji, min. działania dotyczące: wykonania zadań inwestycyjno-remontowych, zagospodarowania działek i terenów wolnych oraz dbałości o środowisko naturalne, przeciwdziałania zagrożeniom PZD oraz doskonalenia pracy samorządów ogrodowych.

Informacja o rezultatach pracy w kończącej się kadencji w referacie posłużyła do zarysowania kierunków pracy na kolejne lata. W swoim wystąpieniu prezes podkreślił konieczność konsolidowania się działkowców wokół spraw ogrodnictwa działkowego oraz znaczenie umacniania jedności dla przyszłości ogrodów. W referacie znalazły też miejsce słowa uznania pod adresem Jednostki Krajowej PZD oraz podziękowania dla prezesa Eugeniusza Kondrackiego, za skuteczne i rozważne kierowanie PZD oraz mobilizujące inicjatywy służące obronie praw działkowców. Prezes Pasiński podziękował też wszystkim działkowcom oraz prezesom i całym samorządom ogrodowym oraz pracownikom biura OZ za aktywną pracę na rzecz ogrodnictwa działkowego.

Dyskusję rozpoczęto wystąpieniami delegatów – sprawozdawców, którzy poinformowali o przebiegu czterech spotkań przedzjazdowych i problemach poruszanych w dyskusji przez delegatów w trakcie spotkań przedzjazdowych w Nowej Soli, Żarach i Zielonej Górze. Po nich głos zabrało 10 delegatów, którzy poruszyli takie sprawy, jak m.in.: współpraca samorządu działkowego z samorządami lokalnymi, remonty i inwestycje w ROD, integracja działkowców, zmiana pokoleniowa w ROD, angażowanie się młodych ludzi w pracę w strukturach związkowych, oświata ogrodnicza związku w okręgu i ogrodach (programy oświatowe) oraz poprawa gospodarki wodnej w ROD.

Okręgowy Zjazd wybrał nowe władze tj. 30-osobową Okręgową Radę, a także 9-osobowy Okręgowy Zarząd i 9-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną. Prezesem Okręgu PZD został ponownie Marian Pasiński, przewodnictwo OK Rewizyjnej powierzono pani Kazimierze Daiksler. Wybrano również 8 delegatów na Krajowy Zjazd PZD.

Zjazd przyjął 4 stanowiska:

– W sprawie korzystania z wody w ROD

– W sprawie gospodarowania odpadami w ROD

– W sprawie współpracy ROD z jednostkami samorządu terytorialnego

– W sprawie jedności w PZD.

 

Tekst i zdjęcia: Dorota Mierzejewska

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio