Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kalinka” w Pile - 04.09.2019

Obchody „Dnia Działkowca” w ROD „Kalinka” w Pile stały się tradycją. Od wielu lat działkowcy w tym dniu spotykają się w ogrodzie, aby uroczyście obchodzić święto plonów. Tak też stało się 17 sierpnia tego roku. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski, który imprezę wsparł finansowo.

                               

Prezes Zarządu – Marian Ostaszewski serdecznie przywitał działkowców oraz przybyłych na uroczystość:  Marię Fojt – przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej i Wiceprezes Okręgu PZD w Pile, Marię Małgorzatę Janyskę – posłankę na Sejm RP, Marię Kubicę – przewodniczącą Rady Miasta w Pile, Adama Szejnfelda – byłego posła do Parlamentu Europejskiego, Arkadiusza Kubicha – wicestarostę Pilskiego oraz Pana Piotra Głowskiego – prezydenta Piły.
Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu Polskiego Związku Działkowców. Prezes Zarządu Marian Ostaszewski w swoim wystąpieniu podziękował działkowcom za trud wkładany w uprawę działek oraz działalność na rzecz rozwoju ogrodu. Nawiązał także do tradycji obchodów święta plonów w ogrodach działkowych, która sięga okresu międzywojennego.

 Zarząd ROD „Kalinka” doceniając wysiłek wkładany w estetykę działki i jej zagospodarowanie wyróżnił dyplomem okolicznościowym i nagrodą książkową o tematyce ogrodniczo-działkowej 15 działkowców. Z kolei za szczególne zasługi na rzecz Polskiego Związku Działkowców oraz ogrodnictwa działkowego w Polsce  odznaczenie „Za zasługi dla PZD” wręczono Zofii Zubilewicz oraz Andrzejowi Marszałowi. Złote odznaki „Zasłużony Działkowiec” przyznano 4 działkowcom, srebrne –  6, a  brązowe –  13.

Odznakę specjalną Polskiego Związku Działkowców „Za zasługi Dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalinka” za szczególne zasługi na rzecz naszego ogrodu, w szczególności za wkład w jego rozwój, wzrost jego znaczenia dla społeczności lokalnej oraz propagowanie idei ogrodnictwa działkowego i postaw proekologicznych, Zarząd Rodzinnego Ogrodu działkowego „Kalinka” przyznał 6 działkowcom.

                               

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach gratulowali działkowcom osiągnięć w pracy na rzecz rozwoju ogrodu. Podkreślali duże znaczenie ogrodnictwa działkowego dla społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego. Gratulowali otrzymanych odznaczeń i wyróżnień. Byli pod wrażeniem infrastruktury jaką posiada ogród. Duże zainteresowanie wzbudził plac zabaw zmodernizowany w bieżącym roku z udziałem środków z Funduszu Rozwoju ROD przyznanych w ramach dotacji przez Krajowy Zarząd PZD w Warszawie i wyposażony w nowe urządzenia zabawowe.

Dla dzieci przygotowane zostały gry, konkursy i zabawy. Każdy z uczestników i zwycięzcy w poszczególnych konkursach otrzymali nagrody. Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyła się przejażdżka na konikach.
Licznie zgromadzeni działkowcy świętowali w miłej atmosferze przy grochówce, kiełbasce i pajdzie chleba ze smalcem oraz kiszonym ogórkiem. Wieczorem bawili się przy akompaniamencie zespołu muzycznego do późnych godzin nocnych.

Marian Ostaszewski – Prezes Zarządu ROD „Kalinka”

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.