Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Apel Kolegium Prezesów ROD w Szczytnie do władz miasta - 02.09.2019

W dniu 26 sierpnia do Urzędu Miasta Szczytno Członkowie Kolegium Prezesów ogrodów działkowych PZD Szczytna złożyli apel do władz miasta o uwzględnienie w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wszystkich ogrodów jako tereny zieleni działkowej

W  dniu 27 sierpnia odbyło się  spotkanie przedstawicieli Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w osobach prezesa OZ Pana Jana Miszkiela i inspektora do spraw terenowo prawnych Pana Mateusza Piątkowskiego, prezesów ogrodów działkowych Szczytna z władzami miasta, reprezentowanymi przez burmistrza Pana Krzysztofa Mańkowskiego i zastępcę burmistrza Panią Ilonę Bańkowską.

W trakcie spotkania omówiono kolejność działań mających na celu uwzględnienie terenów wszystkich ogrodów w planie zagospodarowania przestrzennego jako "terenów zielonych", nie wszystkie bowiem w aktualnym planie takimi są oraz doprowadzenie do stanu, by ogrody naszego miasta były w dzierżawie wieczystej Polskiego Związku Działkowców - trzy ogrody spośród pięciu są "we władaniu" PZD, status dwóch jest nieuregulowany.

Prezes ROD "Bogumiła Linki" Roman Smolarz

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio