Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Święto Działkowców w Okręgu Podkarpackim PZD - 02.09.2019

W piękną, słoneczną niedzielę 25 sierpnia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” w Rzeszowie odbyły się obchody Okręgowych Dni Działkowca.

W Dniach Działkowca wzięli udział zaproszeni goście: reprezentująca Prezydenta Miasta Tarnobrzega Barbara Trzeciak – Naczelnik Wydziału Inwestycji UM Tarnobrzega, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa – Wiesław Buż, Sekretarz Miasta Łańcuta – Jarosław Reczek, Anna Cieszyńska reprezentująca dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Ewa Kaszuba – Wiceprzewodnicząca Rzeszowskiej Rady Seniorów, członkowie Okręgowej Rady Podkarpackiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, prezesi i członkowie zarządów rodzinnych ogrodów działkowych położonych we wszystkich regionach Okręgu Podkarpackiego.

                          

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Okręgu Podkarpackiego PZD i hymnem Polskiego Związku Działkowców. Dni Działkowca otworzył Prezes Okręgu Stefan Żyła witając wszystkich gości. W swoim wystąpieniu Prezes Okręgu pogratulował nagrodzonym, wyróżnionym i odznaczonym. Przedstawił zaplanowane działania Okręgu, wśród których najważniejsze będzie wzmocnienie kontaktów Zarządów ROD i Delegatur Rejonowych z samorządami lokalnymi. Prezes Okręgu szczególny nacisk położył na wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Rodzinnych Ogrodów Działkowych, regulację stanu prawnego gruntów ROD oraz realizację inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury w ogrodach. Poprosił przedstawicieli samorządów o spojrzenie przychylnym okiem w stronę ROD i uwzględnienie ich w budżetach jednostek terytorialnych.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Krótki rys historyczny dotyczący Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” w Rzeszowie przedstawiła Prezes ROD – Jadwiga Przepaśniak. 

Wiesław Buż, występując w imieniu Rady Miasta Rzeszowa i Prezydenta Miasta złożył wyrazy uznania dla działkowców za utrzymywanie ogrodów działkowych. Poinformował o przebiegu prac nad przyznaniem dotacji z budżetu miasta dla rzeszowskich ogrodów działkowych. Podkreślił również funkcję, jaką spełniają ogrody działkowe w miastach.  

Anna Cieszyńska przekazała życzenia od Dyrektora PODR w Boguchwale. Przedstawiła dobrą współpracę Okręgu Podkarpackiego z Ośrodkiem Doradztwa i zaproszenie do uczestnictwa w kolejnych imprezach cyklicznych organizowanych przez PODR. 

Wiceprzewodnicząca Rzeszowskiej Rady Seniorów –  Ewa Kaszuba przedstawiła obszary działania Rady i formy aktywizacji seniorów. Zaprosiła również działkowców do wzięcia udziału w imprezach w ramach organizowanej Senioriady w Rzeszowie.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń związkowych i nagród w konkursach zorganizowanych przez Okręg Podkarpacki PZD. 

Odznaczeniami „Zasłużony działkowiec” wyróżnieni zostali: Stanisław Maślanka z ROD „Zorza I” w Sędziszowie Młp., Bożena Trędowicz z ROD „Wspólna Niwa” w Rzeszowie, Magdalena Turczyn z ROD im. W. Szafera w Rzeszowie, p. Józef Piątkowski z ROD „Mieszko” w Rzeszowie, Lucyna Turek-Marcinek z ROD „Budowlani” w Rzeszowie, Agnieszka Twardowska-Wybraniec z ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie, Franciszek Buszta z ROD „Kolejarz II” w Przeworsku, Krystyna Wąsik i Eugenia Lis z ROD „Zalesie” w Rzeszowie.

                           

W trakcie uroczystości ogłoszone zostały wyniki konkursów okręgowych na „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2019” i „Wzorową Działkę Roku 2019”. Pierwsze miejsce w konkursie okręgowym „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2019” zajął ROD „Prefabet” w Kolbuszowej, II miejsce – ROD „Metalowiec” w Mielcu. Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe, grawertony oraz dyplomy.

W konkursie „Wzorowa Działka Roku 2019” pierwsze miejsce zajęła działka użytkowana przez Henryka Bugaja w ROD „Poręby” w Mielcu, II miejsce – działka Bożeny Niemiec w ROD „Hutnik II” w Stalowej Woli, III miejsce – działka Krystyny Plezia w ROD „Kamienna Laworta” w Ustrzykach Dolnych, IV miejsce – działka Barbary i Jana Stopka z ROD „Krokus” w Sanoku. Przyznano również wyróżnienie specjalne dla Iwony i Jacka Kusak użytkujących działkę w ROD „Metalowiec” w Mielcu.  Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, grawertony i dyplomy. Szczególne podziękowania, wraz z pamiątkowym grawertonem, otrzymał Zarząd i działkowcy z ROD „Zalesie” w Rzeszowie za udostępnienie terenu i pomoc w przygotowaniach oraz za wyrozumiałość i umożliwienie przyjemnego pobytu na terenie ogrodu licznym delegacjom działkowców.

                          

Część artystyczną uroczystości rozpoczął występ działkowca z ROD „Małopolanin” w Rzeszowie, który zaprezentował kabaretowy monolog. Następnie do wspólnej zabawy zaprosił wszystkich działkowców zespół muzyczny.

 W.M.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio