Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jubileusz 40-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tęcza” w Elblągu - 30.08.2019

Wszystkich przybyłych gości i działkowców z rodzinami przywitał Prezes ROD „Tęcza” – Andrzej Berdyczko. W swoim wystąpieniu zapoznał zebranych z historią ogrodu, jego działaniami i sukcesami na przestrzeni ostatnich czterech dekad.

                             

Przy okazji jubileuszu prezes ROD przypomniał o realizacji budowy siedziby zarządu wraz z wiatą. Wspomniał także o złożeniu wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Elbląga oraz – za pośrednictwem OZ PZD w Elblągu – do KZ PZD w Warszawie na dofinansowanie kolejnego zadania związanego z rozwojem ogrodu – ­budowy betonowego ogrodzenia zewnętrznego. Zadanie to pozwoli zabezpieczyć działki ogrodu przed ingerencją zewnętrzną, w szczególności zwierzyny leśnej (dziki), która niszczy corocznie uprawy działkowców. Ogrodzenie poprawi również estetykę zewnętrzną ogrodu.

Następnie głos zabrał I wiceprezes Okręgu Zygmunt Wójcik. Pogratulował całej działkowej społeczności pięknego jubileuszu, podkreślając dotychczasowe osiągnięcia ogrodu oraz wysiłek włożony w jego budowanie.

Zygmunt Wójcik przekazał także działkowcom życzenia od Prezesa Polskiego Związku Działkowców – Eugeniusza Kondrackiego i wręczył jubileuszowy puchar wraz z dyplomem oraz pamiątkowy grawerton od Okręgowej Rady PZD w Elblągu.

Specjalne wydawnictwa związkowe otrzymali wyróżniający się działkowcy. Podczas jubileuszu uhonorowano także najstarszych działkowców – założycieli ogrodu oraz najbardziej zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju ogrodu i działek.

                             

Dla wszystkich gości Zarząd ROD przygotował różne kulinarne specjały. Przy suto zastawionych stołach toczyły się miłe, przyjacielskie rozmowy. Czas wszystkim umilała muzyka, przy której do późnych godzin wieczornych bawiła się prawie cała społeczność ogrodu.

Opracował  Z. Wójcik

Zdjęcia : Z. Wójcik, R. Mikołajczyk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio