Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada w Częstochowie - 28.08.2019

W dniu 21 sierpnia w sali konferencyjnej Okręgowego Zarządu odbyło się ostatnie, 14 w tej kadencji posiedzenie Okręgowej Rady. Głównym tematem obrad było przyjęcie sprawozdania z działalności okręgu za okres ostatniej kadencji 2015-2019.

Prezes Okręgu Andrzej Wosik powitał przybyłych uczestników Okręgowej Rady i przy 75% frekwencji rozpoczął obrady. W związku z przekazaniem działki następcy stwierdzono wygaśnięcie mandatu członka Okręgowej Rady PZD Kazimierza Dosiady.

 

 

Omawiając aktualną sytuację Związku i działowców prezes Andrzej Wosik omówił szczegółowo następujące zagadnienia:

Przygotowania do Okręgowego Zjazdu PZD

Prezes przedstawił uzgodnienia podjęte na posiedzeniu Zarządu w tym zakresie. Podjęto decyzję, że Zjazd odbędzie się w Sali Konferencyjnej Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Wały Dwernickiego 117/121.  Główna księgowa uzupełniła informację prezesa o kolejne sprawy organizacyjne w tym zakresie.       

Przygotowania do Okręgowych Dni Działowca 2019 roku

W dniu 24.08.2019 roku odbędą się Okręgowe Dni Działowca na placu przy pętli tramwajowej w dzielnicy Północ.  Uroczystości są wpisane w kalendarz 27. Dni Częstochowy. Zgodnie z otrzymanymi zgłoszeniami z ogrodów chęć uczestnictwa w uroczystościach potwierdziło prawie 800 osób z naszych ogrodów.

Wybory parlamentarne w 2019 roku

W roku bieżącym mamy wybory parlamentarne. Dlatego ważną sprawą jest poparcie kandydatów, którzy znają nasze sprawy i zawsze pomagali nam w naszych problemach. Takim kandydatem jest obecny Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, który startuje do sejmu RP. Poparcie jego kandydatury jest zasadne.

Sekretarz przedstawił i omówił przygotowane sprawozdanie z działalności Okręgu za okres ostatniej kadencji tj. lata 2015 -2019. Sprawozdanie zostało przygotowane przez sekretarza i głównego księgowego Okręgu.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił propozycje dwóch uchwał dotyczących:

  1. Uchwała 1/2019 w sprawie wygaśnięcia mandatu dla członka Okręgu Kazimierza Dosiady.
  2. Uchwała 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgu za okres ostatniej kadencji lata 2015-2019.

Uchwały przyjęto jednogłośnie.

Wiceprezes Grzegorz Masarz w imieniu prezesa podziękował uczestnikom posiedzenia za aktywną postawę i pracę na rzecz okręgu w ostatniej kadencji.

Przygotował: Sekretarz Okręgu Adam Więcławic

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.