Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileusz 70-lecia ROD im. 4 Marca w Stargardzie - 20.08.2019

Na terenie ROD im. 4 Marca w Stargardzie 10 sierpnia odbył się jubileusz 70-lecia powstania ogrodu. Uroczystość zaszczycili licznie swoją obecnością działkowcy z ogrodu oraz zaproszeni goście: Iwona Wiśniewska – starosta Stargardzki, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM – Jolanta Trembecka-Kempisty, przedstawiciel Policji – insp. Jan Podolak, wiceprezes Okręgu PZD w Szczecinie Józef Romanowski, a także zaprzyjaźnieni prezesi z 10 ROD ze Stargardu.

Prezes ogrodu Stanisław Grudziński przywitał działkowców i zaproszonych gości, a następnie w swym okolicznościowym wystąpieniu zapoznał uczestników z historią powstania ogrodu oraz wymieniał ludzi, którzy tworzyli podwaliny ogrodu. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach złożyli życzenia i przekazali pamiątkowe upominki.

                               

               

Józef Romanowski, członek Krajowej Rady PZD w imieniu Pana Eugeniusza Kondrackiego – Prezesa PZD, wręczył z okazji jubileuszu pamiątkowy puchar prezesowi ROD im. 4 Marca w Stargardzie oraz wręczył pamiątkowy puchar ufundowany przez OZ PZD w Szczecinie i Dyplom Uznania od prezesa OZ w Szczecinie. Złożył okolicznościowe życzenia i podziękowania działkowcom władzom miasta.

Jubileusz był także doskonałą okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych działkowców odznaką Zasłużony Działkowiec oraz  Za zasługi dla ROD.  Każdy z wyróżnionych otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominki ufundowane przez Zarząd ROD.

Obchody zakończono wspólnym posiłkiem i wielogodzinną zabawą w miłej „ogrodowej” i koleżeńskiej atmosferze.

 

Józef Romanowski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio