Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa nowych prezesów w Okręgu Podlaskim - 19.08.2019

W dniu 24 lipca 2019 roku w siedzibie OZP PZD odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów ROD. Przygotowana została głównie z myślą o nowo powołanych prezesach. 

Szkolenie otworzył prezes okręgu podlaskiego – Andrzej Bojko. Przedstawił on pracowników biura OZP oraz kierunki wsparcia jakie każdy zarząd ROD może od nich otrzymać. Podkreślił też jak ważne jest korzystanie z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Krajową Radę – takich jak nowo wydany „Mały Poradnik Zarządu ROD”. Prezes omówił też aktualne potrzeby i wyzwania jakie stoją przed ogrodami z naszego okręgu. 
Następnie każdy z pracowników biura przedstawił przygotowane wcześniej wstępne szkolenie z zakresu:

• Finansów, funkcjonowania Ośrodka Finansowo Księgowego, wdrażania programu DGCS PZD System

• Prawa, prowadzenia dokumentacji z przebiegu walnych zebrań, zebrań zarządu ROD, prawidłowego sporządzania uchwał

• Prowadzenia inwestycji oraz pozyskiwania dotacji na ich realizację

• Administracji, przestrzegania instrukcji kancelaryjnej

• Działalności oświatowej, pracy instruktorów ogrodowych. 

Przedstawiono również wnioski i kierunki działań, które wynikają z informacji o ogrodach działkowej zawartej w niedawno uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku.
W szkoleniu udział wzięło 66 prezesów ROD.

 Filip Roman, Instruktor ds. Ogrodnictwa

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.