Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ostatnie posiedzenie Okręgowej Rady w Szczecinie w kadencji 2015-2019 - 14.08.2019

W dniu 12 sierpnia br. w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

                              

Oceniając ogólną sytuację Związku, z uwzględnieniem okręgu szczecińskiego, prezes Okręgu zwrócił uwagę, iż należy być czujnym, monitorować bieżącą sytuację i sygnalizować pojawiające się zagrożenia wynikające z planowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki odpadami, gospodarki wodą itp. Prezes Okręgu zwrócił uwagę, iż kampania sprawozdawczo-wyborcza na poziomie okręgów trwa w pełni, gdyż 7 okręgów odbyło już zjazdy delegatów, a główne nasilenie kampanii będzie we wrześniu.

W Jednostce Krajowej prowadzony jest przegląd dokumentów wewnątrzzwiązkowych, w celu aktualizacji, ewentualnej nowelizacji i wydania nowego zbioru przepisów związkowych.

W ramach doskonalenia systemu zarządzania wprowadza się ujednolicenie stron internetowych, systemu powiadamiania oraz unowocześnienia zarządzania przez upowszechnienie OFK, z masowym wykorzystaniem w ROD programu DGCS.

Ujęcia w ramy organizacyjne wymaga wykorzystanie majątku Związku, z którego dochody powinny zasilać fundusz rozwoju, również na zasilanie tego funduszu powinny wpływać środki zewnętrzne z samorządów. Na szczeblu krajowym powołany został zespół do rozpatrzenia wniosków w zakresie niezbędnej nowelizacji statutu.

Omawiając drugi punkt porządku, prezes Okręgu stwierdził, że aktywność medialna ogrodów jest niewystarczająca i mimo, że wiele zdarzeń kwalifikuje się do rozpropagowania, to nie są one upubliczniane, a w ogrodach dzieje się dużo ciekawych rzeczy i trzeba je pokazywać, bo to również jest forma obrony ROD.

                           

W trzecim punkcie przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Okręgu omówił dyrektor biura, kończąc wystąpienie stosownymi wnioskami.

Przygotowanie do okręgowego zjazdu omówił prezes, przedstawiając szczegóły sprawozdania Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej za kadencję oraz propozycje, które będą ujęte w programie na nową kadencję, a także proponowane stanowiska Zjazdu. Omówione zostały również sprawy organizacyjne związane ze Zjazdem.

W dyskusji zabrało głos 6 członków Okręgowej Rady, poruszając temat statutu, szkolenia, regulaminu ROD oraz niedociągnięcia stwierdzone w czasie weryfikacji uchwał podjętych przez walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze.

Przy 80% frekwencji Okręgowa Rada przyjęła uchwałę o zwołaniu IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD oraz ocenę kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD w roku 2019.

W sprawach różnych omówiono przygotowania do Okręgowych Dni Działkowca. Na zakończenie zrobiono wspólne zdjęcie i wręczono podziękowania wraz z upominkami dla członków organów statutowych w kadencji.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie – Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.