Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konkursy – motywacja i bezcenne spotkania z działkowcami - 12.08.2019

Trwające w czerwcu i lipcu każdego roku lustracje i oceny działek zgłoszonych do konkursów okręgowych, to nie tylko wypełnienie protokołu i przyznanie punktów. To także – a może przede wszystkim – możliwość spotkania z działkowcami, którzy z dumą prezentują swój dorobek, czyli działkę będącą wyrazem ich marzeń, sztuki ogrodniczej i sposobu spędzania czasu w ROD.

                             

Odwiedzając działkowców na ich działkach, komisje konkursowe często mają niemały problem, aby wystawiane oceny były, jak najbardziej obiektywne. Niemal każda działka, ma swój charakter, jest wyrazem gustów i marzeń ogrodniczych działkowców. Na każdej działce widać jednak gołym okiem ogrom pracy włożonej w zagospodarowanie każdego zakątka działki, w pielęgnację roślin, atrakcyjne i estetyczne zagospodarowanie terenu działki.

Zarówno na terenie Okręgu Mazowieckiego, jak i na terenie całego kraju, działki lub ROD biorące udział w konkursie zachwycają, są wzorem, dają przykład innym, motywują do pracy innych działkowców, pokazują, że warto pracować nad poprawą stanu zagospodarowania działek i ROD. To chyba jedno z głównych przesłań konkursów, które z jednej strony mają dawać satysfakcję ich uczestnikom, ale z drugiej promować ogrodnictwo działkowe i zachęcać działkowców do pracy.

                             

Nie można nie wspomnieć też o innym aspekcie lustracji konkursowych, jakim jest możliwość spotkań i rozmów z działkowcami. Już od wejścia na działkę wyczuwalna jest niezwykła gościnność i radość działkowców ze spotkania z komisją – możliwość wysłuchania opinii, wyrażenia własnych osiągnięć lub odczuć dotyczących uprawy działki. Nierzadko takie rozmowy trwają dłużej niż sama ocena działki, ponieważ spotkanie z komisją jest dla działkowców wydarzeniem, satysfakcją z włożonej w działkę pracy.

                              

Wiadomo, że trudno spełnić w stu procentach wymagania konkursów, że każdy ma swoją wizję działki, że spotyka się działki, gdzie akcent położny jest na bardziej uprawowy charakter lub gdzie indziej – z przewagą funkcji wypoczynkowo-ozdobnych.  Jedno jednak łączy „konkursowiczów” –  dbałość o estetykę, oryginalność, różnorodność w zagospodarowaniu i nasadzeniach w zgodzie z Regulaminem ROD. Właśnie dlatego można powiedzieć, że nierzadko komisja konkursowa ma nie mniejszą satysfakcję (niż użytkownik danej działki z jej uprawy), kiedy uda jej się obiektywne i wyczerpująco ocenić działkę, tak by docenić wszystkie jej zalety i walory.

                             

Trzeba także podkreślić, iż wszystkie działki odwiedzane przez komisje konkursowe starają się zachowywać balans w zagospodarowaniu i nasadzeniach roślinnych. Widoczne jest, że działkowcy rozumieją potrzebę uprawy na działkach nie tylko roślin ozdobnych, ale także owoców, warzyw czy ziół. Co więcej, są przykładem, że takie podejście uprawy działki jest możliwe, że można z powodzeniem wygospodarować część wypoczynko-ozdobną w połączeniu z częścią warzywną i owocową w odpowiedniej skali. Jak wiadomo przykład jest najlepszym sposobem edukacji, ale też motywacji do działania i taką motywacją niewątpliwie są spotkania z niezwykłymi ludźmi – użytkownikami działek wybitnych, zgłoszonych do konkursów okręgowych i krajowych.

 Maciej Aleksandrowicz, OZ Mazowiecki

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.