Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Kolegium Prezesów u Prezydenta Świnoujścia - 12.08.2019

W świnoujskim Urzędzie Miasta 7 sierpnia odbyło się spotkanie przedstawicieli kolegium prezesów świnoujskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych z gospodarzem miasta, prezydentem Januszem Żmurkiewiczem i zastępcą prezydenta Barbarą Michalską. W miłej atmosferze i ze zrozumieniem rozwiązywano różne ciążące działkowcom sprawy. Te najważniejsze to wciąż aktualny temat zamieszkujących na działkach, śmieci, dotacje dla ogrodów, ewentualna likwidacja ogrodu „Odra”, dojazdy do działek, ważkie problemy wody oraz szamb. Zostały on szeroko omówione podczas 2-godzinnej wizyty.

Prezydent jest żywo zainteresowany – co podkreślił w dyskusji, ewentualnym przeniesieniem części ogrodu „Odra” na lewobrzeżną część miasta, oczywiście w miarę uzyskania wolnych działek. Ogród „Odra” w obecnym kształcie nie może funkcjonować w dotychczasowej lokalizacji w związku z inwestycją przedłużenia drogi S3 do Świnoujścia. W tym kontekście, prezydent wyszedł z inicjatywą podjęcia kroków celem zbadania możliwości poszerzenia granic ogrodów na lewobrzeżu. Dotyczy to również dojazdu do ogrodu „Paprotna”. Władze Świnoujścia ze zrozumieniem i chęcią pomocy wysłuchały naszych uwag. Co warto podkreślić – nasza wizyta nie miała charakteru roszczeniowego i mamy nadzieję, że tak właśnie była zrozumiana. Prezesi zaprosili władze miasta na swoje dożynki, które już niebawem odbywać się będą w poszczególnych ogrodach.

W imieniu Kolegium Prezesów świnoujskich ROD –  Teresa Napiórkowska

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.