Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z burmistrzem Pasłęka oraz narada z przedstawicielami 7 miejscowych ogrodów - 08.08.2019

W dniu 31 lipca w siedzibie UM Pasłęka miało miejsce spotkanie pełniącego obowiązki Prezesa Okręgu Elbląskiego PZD - wiceprezesa Zygmunta Wójcika z Burmistrzem Pasłęka, Wiesławem Śniecikowskim. W trakcie spotkania omówiona została współpraca Okręgowego Zarządu z władzami Pasłęka. Poruszano m.in.  sprawy dotyczące finansowania przez Gminę Pasłęk zadań inwestycyjno-remontowych w rodzinnych ogrodach działkowych Pasłęka, otwarcie ogrodów na potrzeby społeczności lokalnej oraz zapewnienie wspólnej siedziby dla 7 miejscowych rodzinnych ogrodów działkowych.

Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze i  zrozumienia dla roli i znaczenia ogrodnictwa działkowego. Uzgodniono potrzebę dalszych kontaktów i spotkań. Burmistrz Pasłęka wspomniał również o oddaniu w niedalekiej przyszłości  siedziby na potrzeby wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie  Pasłęka.

 Po zakończeniu spotkania w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku wiceprezes Okręgu Elbląskiego PZD wraz z instruktor ds. ogrodniczych Biura okręgu Iwoną Morawską spotkali się z osobami funkcyjnymi miejscowych ROD (prezesi, księgowe, skarbnicy, sekretarze, instruktorzy SSI, delegaci). Podczas narady omówiono ustalenia powyższego spotkania, zasady współpracy z urzędem, sprawę siedziby dla 7 ROD oraz potrzebę utworzenia filii Ośrodka Finansowo-Księgowego, a także ewentualnego połączenia ogrodów celem ich wzmocnienia. W trakcie narady wyłoniono przedstawicieli ogrodów do powołania Kolegium Prezesów, którego zadaniem będzie utrzymywanie kontaktów bezpośrednich z samorządem lokalnym w zakresie uzgadniania ewentualnej pomocy oraz wsparcia infrastruktury ROD. Narada zakończyła się wspólnymi wnioskami w zakresie potrzeby tworzenia silniejszych ekonomicznie ogrodów.

I wiceprezes Okręgu PZD w Elblągu, Zygmunt Wójcik

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.