Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XVI posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie - 08.08.2019

W siedzibie Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie w dniu 6 sierpnia 2019 roku odbyło się XVI posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie. Było to ostatnie posiedzenie w kadencji 2015 – 2019. Głównym celem posiedzenia było przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie za kadencję, programu działania na kolejną kadencję, a także przyjęcie pozostałych materiałów zjazdowych oraz omówienie spraw organizacyjnych VI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Krakowie, który obędzie się w dniu 14 września 2019 roku na terenie ROD „Dębniki” w Krakowie.

                              

Otwarcia posiedzenia dokonała Prezes Okręgu – Janina Oramus witając przedstawiciela Jednostki Krajowej PZD – Marcina Juszczela z Wydziału Prezydialnego, członka Krajowej Rady PZD –  Ewę Błachut oraz Martę Warmuz, przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie.

Prezes Okręgu przedstawiła sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie w minionej kadencji. Natomiast projekt programu działania na nachodzącą kadencję przedstawił wiceprezes Okręgu – Robert Czech. Omówiono również projekty stanowisk, jakie Okręgowa Rada zaproponuje do przyjęcia przez VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie.

Kolejnym punktem porządku obrad była ocena działalności Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie w kadencji 2015 - 2019. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie - Marta Warmuz, przedstawiła zebranym przyjętą przez Komisję ocenę. Podkreśliła pracę poszczególnych komisji problemowych Okręgu, podsumowała działania podejmowane przez członków Rady w minionej kadencji opierając się na najważniejszych wydarzeniach związkowych.

Znaczną część posiedzenia zajęło omówienie i przedyskutowanie spraw związanych  z organizacją Zjazdu. Podzielono zadania pomiędzy poszczególnych członków oraz zdecydowano m.in. o przeprowadzeniu spotkań przedzjazdowych – o ich terminach i miejscach, a których się odbędą.

W dalszej części posiedzenia, Okręgowa Rada przygotowała projekt porządku Okręgowego Zjazdu oraz jego regulamin, w czym pomocne okazały się dokumenty sporządzone przez Jednostkę Krajową PZD.

Dyrektor biura –  Bogusława Krystyjan omówiła nowelizację Statutu PZD. Jakkolwiek obecne zapisy Statutu PZD uznać należy za dobre, to wobec zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów, wskazała iż pracę rozpoczęła w Jednostce Krajowej Komisja Statutowa. Dyrektor przedstawiła propozycje zmian zgłoszone przez OZM PZD w Krakowie do nowelizacji Statutu, uwzględniając stanowiska przesłane do biura OZM PZD w Krakowie przez Zarządy ROD.

Kolejno, instruktor ds. ogrodnictwa  – Joanna Gadzinowska przedstawiła założenia Programu Oświatowego oraz Programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Z uwagi na istotne znaczenie tej materii, Okręgowa Rada Małopolska PZD w Krakowie postanowiła w tym temacie przedstawić na VI Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w Krakowie stosowne stanowiska.

Przedstawiciel Jednostki Krajowej PZD  –  Marcin Juszczel, w swym wystąpieniu odniósł się do aktualnej sytuacji Związku, a w szczególności omówił działania podejmowanie w procesach legislacyjnych, zarówno przy tzw. ustawie śmieciowej, jak i zmianie ustawy prawo budowlane.

Na XVI posiedzeniu Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie podjęte zostały 2 uchwały, które łącznie zawierały 12 załączników stanowiących projekty materiałów na VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie.

Opracowała: Dyrektor Biura, Bogusława Krystyjan

Zdjęcia: Joanna Gadzinowska

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio