Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Opolscy działkowcy w Czechach - 06.08.2019

Grupa przedstawicieli opolskich działkowców, z prezesem Okręgu Opolskiego Bartłomiejem Kozerą na czele oraz opolskich środowisk senioralnych z inicjatywy Marszałka Województwa Andrzeja Buły, uczestniczyła w minioną niedzielę, 4 sierpnia w 72. Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Gorolskie Święto” w Jablunkovie.

                                                                

My reprezentowaliśmy na tym Festiwalu działkowców polskich. Jabłonków to pogranicze polsko-czesko-słowackie, amalgamat różnych kultur. Była to więc okazja do spotkania z kulturą nie tylko czeską i słowacką, ale także węgierską i ukraińską. Byliśmy zainteresowani spotkaniami z naszymi kolegami ze Słowacji i Czech, ich odmiennymi poglądamni na temat ziemi a także różnymi sposobami korzystania z działki.

 Po przyjeździe do Jabłonkowa zwiedziliśmy miasto i miejsca z wiązane z polską historią i działalnością Polaków na Zaolziu. Przeszliśmy z korowodem „72. Gorolskie Święto” z rynku do Lasku Miejskiego. Zwiedziliśmy dolinę potoku Łomnianka, rezerwat Mionszy. W sumie poznaliśmy wiele nowych miejsc i wielu nowych ludzi.

                                                           

Była to bardzo pouczająca wyprawa do nieodległego przecież Jabłonkowa, połączona z możliwością zapoznania się z folklorem beskidzkim, a także gorolskimi zwyczajami i potrawami. Pokazywano miejscowe rzemiosło, śpiewano gorolskie pieśni w kilku językach, choć nam się wydawało, że dominował polski.

Przy pięknej muzyce w różnojęzycznym gwarze, zyskaliśmy porozumienie w kwestii wartości działki i ważności ekologii. Mieliśmy wspólne spojrzenie na temat trudnych chwil,  jakie stoją przed nami w związku z przegrzaniem Ziemi. Nawiązaliśmy także kontakty z przedstawicielami środowisk senioralnych z Opola i Kraju Morawsko- Śląskiego, które przybrać mogą ciekawe dla nas efekty. 

Ewa Majewska, instruktor ds. ogrodniczych OZ PZD w Opolu

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio