Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileusz 30-lecia ROD „Prażynka” w Prażmowie - 22.07.2019

Rodzinny ogród działkowy „Prażynka” mieszczący się w Prażmowie Nowym uroczyście obchodził swoje 30-lecie. Spotkanie członków ROD, ich rodzin i zaproszonych gości odbyło się w gościnnych progach miejscowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wypełniona po brzegi sala świadczyła o wyjątkowym charakterze zorganizowanego zebrania działkowców.

Władze gminy Prażmów reprezentowała Pani radna Elżbieta Bugalska, zaś władze Polskiego Związku Działkowców Prezes Mazowieckiego Oddziału PZD Pan Krzysztof Podlewski. Zebranie otworzyła Pani Jadwiga Migdał – prezes ROD „Prażynka”,  witając wszystkich przybyłych, a w szczególności zaproszonych gości. Następnie I wiceprezes –  Pan Marek Bielec przedstawił program uroczystego zebrania oraz wygłosił okolicznościowy referat poświęcony 30-letniej historii ROD „Prażynka”. Wspomniał o jego pierwszych założycielach, pierwszym zarządzie i pierwszych podejmowanych decyzjach. Wymienił wszystkich zasłużonych dla ogrodu członków, a w szczególności pierwszego prezesa śp. Kmdr Zbigniewa Ciećkowskiego, oraz śp. Zdzisława Sprucha, Juliana Łukasika, Władysława Duszewskiego, Władysława Jasieńskiego, Krystiana Nowowiejskiego, Edwarda Urbana. Zmarłych uczczono zwyczajową minutą ciszy.

Wśród nadal działających członków ROD „ Prażynka” na szczególne słowa uznania zasłużyli Ryszard i Wanda Szulc, Bolesław Janukowicz, Kazimierz Migdał, Zdzisław Zawisza, Wanda i Marian Śmigałowie, Grażyna i Bogdan Pawelec, Krystyna i Zbigniew Żołędzcy, Irena i Andrzej Stawiccy, Halina Bielec, Antoni Strychacz, Stanisław Jarosz , Jan Kowalski i wielu innych.

Najbardziej zasłużonych dla ogrodu członków wyróżniono odznakami „ Zasłużony Działkowiec” i „ Za Szczególne Zasługi na rzecz ROD”. Ogółem wyróżniono 33 osoby. Najwyższe srebrne odznaki „ Zasłużonego Działkowca” otrzymali P.  Halina Bielec, P. Kazimierz Migdał oraz P. Andrzej Stawicki.

Z okazji jubileuszu 30-lecia ROD „ Prażynka” Prezes Mazowieckiego Oddziału PZD P. Krzysztof Podlewski wręczył na ręce Pani Prezes ROD „ Prażynka” Jadwigi Migdał dwa puchary, jeden od Prezesa PZD i jeden od mazowieckiego oddziału PZD. Zaproszeni goście otrzymali medale pamiątkowe ZŻWP.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część rekreacyjna. Uczestnicy raczyli się wojskową grochówką, pączkami kawą i napojami. Dla dzieci miejscowe przedszkole udostępniło ogródek rekreacyjny.

Uroczystość umilał piękny występ zespołu artystycznego „ SEDAN”, w skład którego wchodzili członkowie naszego ogrodu. Zespół otrzymał gromkie brawa oraz dyplom uznania. Przy dźwiękach zespołu, uczestnicy spotkania tańcami i śpiewem do godzin popołudniowych czcili jubileusz 30-lecia ROD „ Prażynka”.

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.