Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

Szkolenie SSI Okręgu Szczecińskiego w Arboretum w Glinnej - 16.07.2019

W dniu 11 lipca br. odbyło się szkolenie instruktorów krajowych, okręgowych i grupy prezesów będących instruktorami ogrodowymi w Arboretum w Glinnej w Nadleśnictwie Gryfino.

Pięknie położony Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej jest znany w Polsce z największych okazów drzew obcego pochodzenia. Ogród dendrologiczny otaczają morenowe wzgórza porośnięte wiekowym bukowym drzewostanem, które łagodzą wpływ zimnych wiatrów, stanowiąc otulinę dla bogatej kolekcji drzew i krzewów. Specyficzny mikroklimat stwarza warunki do wzrostu i rozwoju wielu wrażliwych na mróz gatunków roślin.

Ogród ma ciekawą historię sięgającą 1823 r., kiedy powstały w tym miejscu prywatne szkółki drzew, a w roku 1870 przejęte przez nadleśnictwo państwowe w Śmierdnicy. Z tego też okresu pochodzi większość najstarszych pomnikowych okazów drzew, których prowadzeniem i pielęgnacją zajmował się przez wiele lat zasłużony nadleśniczy Carl Ludwig Gene.

Okres powojenny, był trudnym czasem dla tego ogrodu – po latach zaniedbań ocalały tylko 23 cenne gatunki. Obecnie dzięki współpracy z Arboretum SGGWw Rogowie kolekcja liczy już ponad 800 gatunków i odmian drzew i krzewów głównie egzotycznych.

Jednym z punktów programu szkolenia było zwiedzanie Arboretum. Oprowadzała nas po nim pani Urszula Czapiewska, opowiadając wiele ciekawostek o  wybranych gatunkach drzew i krzewów. Byliśmy zapraszani do ogrodu w okresie jesiennym, kiedy liście się zaczynają przebarwiać i wiosną, gdy pięknie kwitną rododendrony i magnolie.

Po przyjemnym spacerze wróciliśmy do kolejnego punktu szkolenia. Dyrektor biura Tomasz Olkuski omówił ustawę śmieciową oraz związane z tym trudności obserwowane na ogrodach, zagospodarowanie działek i RODO.

Dr inż. Elżbieta Karwowska-Kisły przedstawiła temat dotyczący skutków odziaływania upałów i suszy na stan gleby i roślin w warunkach ogrodów działkowych. Zagadnienie jak najbardziej na czasie, w którym obserwujemy zmiany klimatu, gdzie zanikają typowe pory roku.

Omówione zostały problemy związane z brakiem właściwej pielęgnacji gleby przy uprawie roślin. Żyzność to naturalna zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin, a decyduje o niej zawartość próchnicy i organizmy glebowe. Często można obserwować hektary upraw monokulturowych, których celem jest przede wszystkim uzyskanie odpowiednio wysokiego plonu i zysku. Nie pozostaje to jednak obojętne dla środowiska naturalnego – pogarsza się urodzajność i następuje zmęczenie gleby, a stosowanie tylko nawozów mineralnych bardzo ją zubaża, efektem tego jest warstwowe przesuszenie ziemi.

Ostatnie okresy bez deszczu dokuczają wszystkim, również działkowcom. Susza powietrza (atmosferyczna) powoduje suszę glebową, która uniemożliwia odżywianie się roślin. Jako działkowcy możemy i powinniśmy zadbać o mikroklimat naszych ogrodów działkowych. Możemy chronić rośliny przed skutkami wysokich temperatur powietrza i suszy glebowej poprzez zacienianie roślin, racjonalne podlewanie, ściółkowanie, ochronę przed wiatrem, nawożenie naturalne (biohumusy) i płodozmian.

Obserwując stepowienie gleb, jako działkowcy powinniśmy chociaż w mikroskali dbać o glebę w naszych ogrodach.

Ostatnim punktem programu szkolenia była hortiterapia i Program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na mirę potrzeb współczesnych rodzin. Tematy zostały  przedstawione  przez instruktora ogrodniczego Okręgu.

Omówione zostały podstawowe założenia i możliwości wykorzystania ogrodoterapii w warunkach naszych rodzinnych ogrodów działkowych. Wielu działkowców wpisuje się w nurt hortiterapii nieświadomie, korzystając z dobrodziejstw jakie daje działka – czyli ruch na świeżym powietrzu (terapia czynna, ergoterapia), spotkania sąsiedzkie, cała paleta barw kwiatów, ich zapachy, które mają na nas dobroczynny wpływ i stymulują wszystkie zmysły (terapia bierna, aromatoterapia i koloroterapia). Są również elementy arteterapii  - kreatywność jaką wykazują się niektórzy, działkowcy widać w wielu ogródkach, jest czasami zadziwiająca, to wreszcie satysfakcja i korzyści z własnych upraw.

Ogrody działkowe pełnią wyjątkową rolę w hortiterapii – są otwarte dla społeczności lokalnej. W wielu ogrodach stałymi gośćmi są dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Organizowane są spotkania dla seniorów, promujące aktywność fizyczną dostosowaną do możliwości i wieku. Dzięki temu wszystkiemu działkowcy powinni być najszczęśliwszymi ludźmi, mając do dyspozycji tyle możliwości. Hortiterapia to jedna z najtańszych, najbezpieczniejszych i najprzyjemniejszych metod terapeutycznych. Dlatego należy ją promować i uświadamiać jakim dobrodziejstwem są nasze działki w rodzinach ogrodach działkowych.

Na koniec omówione zostały założenia Programu, którego przesłaniem jest powrót do upraw ogrodniczych poprzez popularyzację nowoczesnego zagospodarowania działek. Dążenie do tego, by na każdej działce znalazło się miejsce na uprawy warzyw, drzew i krzewów owocowych i ziół. Akcentowano jak ważne jest zaangażowanie się w Program wszystkich naszych struktur, nie tylko instruktorów. Dobro naszych ogrodów powinno leżeć na sercu każdemu z nas.

Podczas szkolenia instruktorzy otrzymali ulotki i broszury związkowe, w tym Program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek.

J. Sielicka, Instruktor ogrodniczy

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.