Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dobre widoki na wsparcie działkowców przez władze Radomia - 15.07.2019

W dniu 9 lipca br. w Radomiu odbyło się spotkanie działkowców z wiceprezydentem miasta Konradem Frysztakiem w sprawie programu współpracy mającej na celu wsparcie ogrodów działkowych. W spotkaniu wziął udział prezes Okręgowego Zarządu  Mazowieckiego PZD Krzysztof Podlewski, a także wiceprezes Jan Szczepanowski oraz członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD Andrzej Lipiński i prezes ROD „Dalia”w Radomiu” Alicja Janik. Wiceprezydentowi Radomia towarzyszył kierownik Biura Rozwoju Miasta Rafał Górski oraz Łukasz Kasprzycki,  z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta Radomia.

 Zasadniczym celem programu jest wsparcie działkowiczów poprzez udzielanie pomocy prawno-organizacyjnej i finansowej w prowadzeniu inwestycji oraz udzielaniu informacji mieszkańcom polegających na rozszerzeniu wiedzy na temat nabywania działek. Priorytetem miasta Radomia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Jednym z elementów mających na to wpływ jest zaspokojenie potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta, służących rodzinom z dziećmi i osobom starszym. Taki element stanowią ogródki działkowe. Uprawa działek jest korzystna, ponieważ daje możliwość odpoczynku w miejscu cichym i bezpiecznym dla dzieci.

Założenia programu ukierunkowane są w szczególności na:

 • zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta Radomia,
 • ochrona środowiska i przyrody,
 • poprawa warunków klimatycznych m. Radomia,
 • udzielanie dotacji osobom prowadzącym ogródki działkowe,
 • powiększenie terenów zieleni na obszarze administracyjnym miasta,
 • wspieranie upraw działkowych,
 • nowelizację obowiązującej uchwały śmieciowej w mieście na wywóz odpadów zielonych z działek – zapobieganie tworzeniu „dzikich” wysypisk,
 • porady prawne dotyczące nabywania działek,
 • wprowadzenie założeń ogródków działkowych do systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • utrzymywanie i kontrolowanie dbałości estetycznego wyglądu działek,
 • kontrolowanie ogródków w ramach programów wsparcia bezdomnych (zapobieganie nocowaniu bezdomnych w zabudowaniach ROD)

Efektywne wdrożenie programu jest związane z przekazywaniem wszystkim mieszkańcom odpowiedniej wiedzy ogrodniczej, statutowej i prawnej, organizacyjnej i finansowej ogródków działkowych. Drugim ze znaczących elementów mających na celu prawidłowe wdrożenie programu i celów w nim zawartych jest dotarcie do obecnych właścicieli ogródków działkowych i mieszkańców m. Radomia, w celu przeprowadzenia wywiadu zawierającego w treści elementy istotne do poruszenia w programie.

W trakcie dyskusji skupiono się na omówieniu potrzeb ogrodów oraz wypracowaniu podstaw do współpracy. Uzgodniono, by strona OZM PZD (Delegatura OZM PZD w Radomiu) pełniła funkcję partnera-doradcy w zakresie wskazywania najpilniejszych potrzeb ogrodów, w których rozwiązaniu Miasto może wymiernie pomóc. Ustalono też, by w najbliższym czasie powołać grupę inicjatywną ds. realizacji programu, w skład której wejdzie przedstawiciel Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD i Delegatury OZM PZD w Radomiu Andrzej Lipiński.

Pierwszą inicjatywą, która ma być wstępem do współpracy mają być Targi Ogrodowe „Storczyk”, które odbędą się 20 lipca br. w ROD „Storczyk” w Radomiu. W założeniu ma to być wydarzenie dedykowane pasjonatom ogrodnictwa, miłośnikom i właścicielom ogrodów, działek oraz balkonów. W programie między innymi: wystawa i kiermasz ogrodniczy, ale także piknik dla miłośników przyrody, kwiatów oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.

oma

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.