Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD we Wrocławiu - 19.06.2019

W dniu 8 czerwca 2019r. w Sali konferencyjnej Hotelu Scandic we Wrocławiu miał miejsce IX Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. W Zjeździe udział wzięło 172 delegatów z 242 wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w ROD. Ponadto w Zjeździe uczestniczyło 9 członków ustępujących władz okręgowych oraz zaproszeni goście.

Na IX Zjazd Okręgowy przybył także Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki.
Obecni byli także m.in.: Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak, Wiceprezydent Wrocławia Pan Sebastian Lorenc, Burmistrz Miasta Oleśnica Pan Jan Bronś, Burmistrz Miasta Oława Pan Tomasz Frischmann, Burmistrz Miasta i Gminy Środa Śląska Pan Adam Ruciński, Burmistrz Miasta i Gminy Syców Pan Dariusz Maniak.

IX Okręgowy Zjazd otworzył Prezes Okręgu Wrocławskiego Polskiego Związku Działkowców Pan mgr Janusz Moszkowski. Przed rozpoczęciem obrad wybrano Przewodniczących IX Zjazdu. Zostali nimi: Pani mgr Barbara Korolczuk – delegat z ROD „Westerplatte” i Pan Karol Pacanowski – delegat z ROD „Oświata”.
Po wyborze Przewodniczących – Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak najbardziej zasłużonym działaczom związku wręczył odznakę Ministra Rolnictwa – „Zasłużony dla rolnictwa”.

Następnie Prezes PZD Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki wręczył odznaki „Za Zasługi dla PZD” oraz Złote odznaki „Zasłużony Działkowiec” wyróżniającym się związkowcom. Natomiast wieloletni działacze uhonorowani zostali  Medalem 120- lecia ogrodnictwa działkowego.

Podczas Zjazdu delegaci wybrali Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą a także Komisję Uchwał i Wniosków.

Referat sprawozdawczo – programowy wygłosił Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski, w którym podkreślił bardzo pracowitą i efektywną mijającą kadencję, zwracając uwagę na działalność organizacyjną i merytoryczną, opartą na nowym Statucie PZD.  Zwrócił uwagę na osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów w regulacji stanu prawnego terenów ogrodów, w wyniku czego ponad 98% terenów ROD ma uregulowany stan prawny, co przyczyniło się do stabilizacji ogrodów działkowych i ochrony praw działkowców i PZD. Dobrej sytuacji, prowadzącej do obrony terenów ogrodów i do ich rozwoju, sprzyja nowe Studium m. Wrocławia, w którym ujęto ponad 90 ogrodów. Prezes OZ stwierdził, że dynamicznie rozwijający się Wrocław i inne miasta Okręgu powodują konieczność budowy nowej infrastruktury komunikacyjnej i w związku z tym szereg ROD uległo częściowej likwidacji pod budowę nowych tras, ulic przez co uległo likwidacji w upływającej kadencji 9,5 ha gruntów ROD. Zlikwidowano także w części tereny 5 ogrodów pod budowę wałów przeciwpowodziowych.

W swoim wystąpieniu Prezes Okręgu omówił dotychczasową pomoc finansową ze strony OZ do realizowanych inwestycji i remontów w ROD (2 mln. 232 tyś. w kadencji) informując, że będzie ona kontynuowana w X kadencji w latach 2019 – 2022. Prezes Okręgu zwrócił uwagę na efekty działalności konkursowej i na popularyzację ogrodnictwa działkowego, a także na konieczność objęcia wszystkich ogrodów programem DGCS PZD System.

Z kolei ocenę działalności Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu przedstawiła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani mgr Zofia Zielińska, która podkreśliła uzyskane w okręgu efekty, dobrą pracę, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie PZD we Wrocławiu.

W trakcie obrad głos zabrali zaproszeni goście, tj. Wiceprezydent Wrocławia Pan Sebastian Lorenc, informując o udzieleniu pomocy ogrodom przez władze Wrocławia oraz o współpracy w zakresie otwierania ogrodów na rzecz społeczeństwa, podkreślając dobre kontakty z Prezesem OZ. Burmistrz Oleśnicy Pan Jan Bronś podkreślił bardzo dobrą współpracę z ogrodami i działkowcami. Burmistrz Oławy Pan Tomasz Frischmann zwrócił uwagę na dobrą współpracę z PZD okręgu wrocławskiego. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Pan Mariusz Kunysz przekazał pisemne podziękowanie od Pani Burmistrz dla Prezesa Okręgowej Rady, zapewniając o kontynuacji dobrej współpracy. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz Laskowice Pan Marek Szponar zapewnił o kontynuowaniu pomocy finansowej jelczańskim ogrodom, które otrzymały dotąd na inwestycje w ogrodach po 10 tyś. złotych.

Zabierając głos Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki zwrócił uwagę na dużą reprezentację przedstawicieli samorządów terytorialnych, które współpracują z ogrodami, że jest podbudowany dobrą współpracą z władzami Wrocławia, wyrażając podziękowanie na ręce Wiceprezydenta. Podkreślił, że ogrody działkowe to zielone płuca, które m.in. pomagają oczyścić powietrze ze smogu. Poinformował, że Polski Związek Działkowców poprzez swoje programy, pragnie przybliżyć ogrody samorządom i społeczeństwu, a także wskazał na fakt starania się coraz częściej o działkę przez młode rodziny z dziećmi. Prezes PZD stwierdził, że ogrody działkowe to coś więcej niż parki, gdyż spełniają więcej funkcji. Zapewnił, że wartość tzw. „przysłowiowej złotówki” przekazanej przez samorządy jest wielokrotnie zwiększana przez wkład finansowy i własną pracę działkowców. Podziękował za tak obiecujące wystąpienia przedstawicieli samorządów terytorialnych, zwracając się o kontynuowanie ogrodom działkowym pomocy.
Prezes Polskiego Związku Działkowców złożył również podziękowanie za pracę zarządom i komisjom rewizyjnym. Stwierdził, że najważniejsza jest współpraca z ludźmi, a w działaniach liczą się efekty. Prezes PZD złożył podziękowanie Okręgowej Radzie i Okręgowej Komisji Rewizyjnej za dobrą pracę w kadencji, a zwłaszcza Prezesowi OZ Panu Januszowi Moszkowskiemu. Poinformował o sukcesach Krajowej Rady w sprawach projektu o gospodarce odpadami w ogrodach, gdyż problem śmieci, kosztów ich wywozu jest bardzo uciążliwy dla działkowców. Stwierdził, że Związek zawsze będzie przeciwko zamieszkiwaniu w ogrodach i krytycznie odniósł się do propozycji abolicji w projekcie ustawy Prawo budowlane w tej sprawie. Zapowiedział, że niedługo ukaże się Poradnik Prezesa ROD. Wezwał do jedności w ramach PZD, gdyż tylko w jedności siła.
IX Okręgowy Zjazd zatwierdził Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady w latach 2015-2018 oraz Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także  udzielił absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie PZD we Wrocławiu.
IX Okręgowy Zjazd wybrał 39 osobową Okręgową Radę i 9 osobową Okręgową Komisję Rewizyjną.
Prezesem Okręgu ponownie został wybrany mgr Janusz Moszkowski.

IX Okręgowy Zjazd przyjął Uchwałę w sprawie roli i znaczenia Krajowej Rady PZD w dążeniach do nowoczesnego zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych i działek oraz zabezpieczenia interesów działkowców i ogrodów w latach 2015-2019
oraz 5 Stanowisk:
- w sprawie znaczenia wyborów parlamentarnych dla istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
- w sprawie znaczenia ustawy o gospodarce nieruchomościami
- w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
- w sprawie otwarcia ogrodów dla społeczności lokalnej oraz współpracy z samorządem terytorialnym.
- w sprawie jedności ruchu działkowego.

IX Okręgowy Zjazd wybrał 14 delegatów na Zjazd Krajowy PZD.
 

Materiał opracowała: Emilia Chmielińska na podstawie informacji Prezesa OZ PZD we Wrocławiu mgr Janusza Moszkowskiego

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio