Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Krajowa Komisja Konkursowa w ROD „Pod Kasztanami" w Żorach - 18.06.2019

Rodzinny Ogród Działkowy "Pod Kasztanami" w Żorach przy ulicy Okrężnej powstał w 1983 roku.

Ogród zajmuje powierzchnię 10.59 ha, liczy 272 działek, 99% to działki rekreacyjno-użytkowe, w które działkowcy zainwestowali swój zapał, pieniądze i własną pracę. Działki są dla nich odskocznią od codziennego trudu, miejscem odpoczynku, relaksu po pracy.

 

Działkowcy z ROD „Pod Kasztanami” to ludzie dbający o swój ogród, odpowiedzialni i gościnni. Podejmowali Uchwały na Walnych Zebraniach o remontach i modernizacji. Została wykonana nowa droga, zwana przez działkowców „autostradą”, zakupiono i zamontowano nową bramę i furtki, wykonano nowe ogrodzenie. Rewitalizacji poddano Biuro Zarządu, dla działkowców powstał krąg taneczny na potańcówki i wieczorki poetyckie. Zarząd pracował ze zdwojoną energią, podejmował decyzje i przeprowadzał inwestycje, odtwarzał i uzupełniał dokumentację ogrodu i działkowców. Powstała strona internetowa ogrodu http://podkasztanami-zory.pl/. Zarząd bardzo dba o integrację wspólnoty działkowej. Spotkania, wycieczki, zabawy, szkolenia to codzienność tego ogrodu. Z roku na rok ogród staje się zadbany, piękniejszy.

Zarząd ROD „Pod Kasztanami” podjął decyzję o udziale w konkursie „ Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018” oraz „Wzorowa działka roku 2018”. Ogród zajął pierwsze miejsce w Delegaturze Rybnik i został zgłoszony do udziału w konkursie Okręgowego Zarząd Śląskiego Polskiego Związku Działkowców w Katowicach. Praca Zarządu i działkowców zostały nagrodzone.

 

Zarząd Okręgu Śląskiego PZD zgłosił do KR PZD dwa ogrody działkowe, które były laureatami w konkursie okręgowym PZD OZ Śląskiego w roku 2018. ROD „Pod Kasztanami” – Żory oraz ROD „Gwardii Ludowej” – Gliwice. Dzień 13 czerwca 2019 roku to dzień, w którym Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Kasztanami” w Żorach gościł Komisję konkursową z Krajowej Rady PZD w Warszawie. Pogoda w tym dniu dopisała, słońce oświetlało cały teren ogrodu i ukazało piękno żorskich działek.
Komisja Konkursowa w składzie: Pan Piotr Gadzikowski członek Krajowego Zarządu PZD, Pan Jerzy Adamski członek Krajowej Rady PZD. Pan Jan Radoła I wiceprezes Okręgu Śląskiego w Katowicach, Lucyna Cyrek sekretarz Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach, Jadwiga Janecka Prezes Zarządu ROD „Pod Kasztanami”.
Komisja konkursowa dokonała oceny: zagospodarowanie przestrzenne ogrodu, zagospodarowanie i wyposażenie terenów ogólnych, estetyka i funkcjonalność działek, pielęgnacja drzew i krzewów. Następny etap kontroli to ocena dokumentacji ROD a mianowicie: dokumentacja organizacyjna ogrodu, działalność oświatowa w ROD, inwestycje i remonty infrastruktury w ROD, działalność na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwo w ROD. Komisja po wielogodzinnym przeglądzie i analizie dokumentacji wypełniła Protokół z lustracji konkursowej  KKK w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy roku 2019”.

Ta sama komisja konkursowa dokonała oceny działki z ROD „Pod Kasztanami”. To działka Państwa Skrzypnik, która w 2018 roku była laureatem w konkursie  OZ Śląskiego "Wzorowa Działa Roku 2018" i została wytypowana do Konkursu Krajowego w 2019 roku. Działka została oceniona zgodnie z Regulaminem Konkursu „Wzorowa działka roku 2019”. Użytkownicy tej działki to osoby niezwykle pracowite, którzy swojej działce poświęcają mnóstwo czasu i energii, bez względu na pogodę zawsze coś tu ulepszają. To widać, działka zachwyca, jest dla tych Państwa pasją i miłością. Przegląd odbywał się w miłej i przyjaznej atmosferze. Teraz czekamy z niecierpliwością na ogłoszenie wyników.

Lucyna Cyrek

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio