Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Puławach - 13.06.2019

Od 17 czerwca do 5 lipca br. Zarządy ogrodów działkowych mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy.

Dofinansowanie obejmie budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizowane zadania powinny być związane z rozwojem ogrodów działkowych oraz wpływać na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Dotacja będzie obejmowała do 70% poniesionych kosztów, maksymalnie 15.000 zł na jedno zadanie.

Zasady, tryb postępowania i rozliczenia dotacji określa Regulamin przyjęty Uchwałą nr XXII/209/16 Rady Miasta Puławy z dnia 28 kwietnia 2016 r., dostępny na stronie:

https://www.pulawy.eu/artykuly/rodzinne-ogrody-dzialkowe-nabor-wnioskow,40473.htm

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio