Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Modernizacja odcinka zewnętrznego ogrodzenia ROD im. J. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej - 11.06.2019

Zobowiązania inwestycyjne uchwalone przez działkowców na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2019 roku zbliżają się do końca, niektóre zrealizowano w całości.  Inwestycje przewidywały likwidację siatkowego ogrodzenia zewnętrznego na długości 175 mb oraz wykonanie w tym miejscu ogrodzenia betonowego, na wysokość 210 cm, z pełnych, zakończonych łukiem płyt. Przy nowym ogrodzeniu w najwęższych miejscach parkowania samochodów zamontowano zabezpieczenia rurowe  przeciw uderzeniom samochodem w ogrodzenie. Wymiana ogrodzenia spowodowana była częściowym zniszczeniem siatki i naciągów, a w szczególności dużą przenikliwością kurzu, który w letnim okresie przedostawał się na tereny przyległych do ogrodzenia działek. Kurz powodowany był przez dojeżdżające do okolicznych firm samochody, poruszające się  blisko ogrodzenia na niezbyt twardej nawierzchni drogowej i zanieczyszczające rośliny. Nowe, dosyć wysokie ogrodzenie betonowe częściowo zabezpieczy rośliny uprawiane na działkach od uciążliwego kurzu. Ogrodzenie jest szczelne, bezpieczne i funkcjonalne. Działkowcy z zadowoleniem przyjęli modernizację tego odcinka ogrodzenia przyległego do terenu parkingu i zakurzonej przyległej drogi.

Jest to kolejna inwestycja w ramach modernizacji i polepszenia warunków na działce, podnosi to również wartość i estetykę ogrodu. Możliwość wykonania ogrodzenia ułatwiła nam dotacja samorządowa i poparcie dla naszych działań przez władze Miasta Środy. Dowodem tego jest udział w komisji odbioru inwestycji w naszym ROD kilku przedstawicieli samorządowych w osobie Pana Burmistrza,  przew. Rady Miasta i Gminy oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień w UM. Jest to dowód zainteresowania Władz Miasta naszym rozwojem i modernizacją oraz istniejącym potrzebom ogrodu. Po dokonaniu odbioru samorządowcy razem z komisją ogrodową udali się na spacer po alejkach ogrodowych podziwiając zagospodarowanie terenu ogólnego i działek. Na  zakończenie spaceru przedstawiciele Władz Miasta wyrazili duże zadowolenie z gospodarności Zarządu Ogrodu i duże uznanie za tak wspaniałą oazą działkowej zieleni i kwiatów służącej całej społeczności Miasta Środy. Zapewnili dalszą pomoc finansową w ramach dotacji celowej na 2020 rok. Dziękujemy Samorządowcom za obietnicę, planując przy okazji wspólnie dalsze potrzeby do realizacji. Z satysfakcją przyjęliśmy informację o naprawie w najbliższym czasie przez ZGM odcinka drogi ogrodowej uszkodzonej przez ulewne deszcze. Dziękujemy władzom spółki miejskiej za taką decyzję. Dalsze planowane drobne inwestycje i remonty są w trakcie realizacji.                          

Treść i zdjęcia prezes ROD Zenon Król

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio