Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Powstał Ośrodek Finansowo-Księgowy w Okręgu PZD w Lublinie - 11.06.2019

Od dnia 01 czerwca 2019 r. zgodnie z podjętą przez Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie uchwałą rozpoczął pracę pierwszy w okręgu lubelskim Ośrodek Finansowo-Księgowy dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Ośrodek Finansowo-Księgowy funkcjonuje na terenie biura Okręgu PZD w Lublinie, wyposażony jest w niezbędny sprzęt techniczny i informatyczny przeznaczony do obsługi księgowej ROD.

Odbyło się już pierwsze spotkanie Prezesów i Członków Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z którymi zostały zawarte indywidualne porozumienia w sprawie przystąpienia do OFK. Prezes Okręgu, Dyrektor biura oraz Główna księgowa OZ udzielali szczegółowych odpowiedzi na zadawane pytania związane z organizacją pracy ośrodka. W swoich wypowiedziach podkreślili, że nowo powołany OFK zapewnia prawidłowe realizowanie przez Rodzinne Ogrody Działkowe Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont PZD, jak również zapewnia prowadzenie ewidencji księgowej i polityki finansowej ROD zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Obecni na spotkaniu członkowie ogrodowych organów statutowych zgodnie przyznali, że doradztwo i pomoc w zakresie stosowania prawa finansowego jaką oferuje OFK jest ogromnym ułatwieniem pracy i spełnia ich oczekiwania.

Zapraszamy Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych rejonu lubelskiego, które jeszcze nie podjęły decyzji o przystąpieniu do ośrodka o rozważenie takiej możliwości.  

Jest to pierwszy, ale nie ostatni taki ośrodek w Okręgu PZD w Lublinie.

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio