Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

„Program rozwoju ogródków działkowych” - wsparcie inwestycji na terenie ogrodów działkowych w Opolu - 11.06.2019

Radni miasta Opola przygotowali i zatwierdzili pięcioletni „Program rozwoju ogródków działkowych”, na który przeznaczone zostaną środki w wysokości 1,5 mln złotych, po 300 tysięcy złotych rocznie.

Projekt zakłada, że pieniądze będą przekazywane na zasadzie współfinansowania planowanych inwestycji. Dany Rodzinny Ogród Działkowy może uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 100 tys. zł, z zastrzeżeniem, że nie może ono przekroczyć 50 proc. wartości całej inwestycji. Ponadto, warunkiem otrzymania dotacji jest taki rodzaj inwestycji, z której korzystać będą mogli nie tylko działkowcy, także i pozostali mieszkańcy Opola.

 Źródło:[http://radio.opole.pl/100,280899,bedzie-wsparcie-dla-dzialkowcow-opolski-ratusz-p&s=1&si=1&sp=1]

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio