Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy - 07.06.2019

W dniu 31 maja br. o godz. 11.00 w siedzibie Okręgu przy ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

Spotkanie otworzyła i powitała zaproszonych gości Prezes Okręgu –  p. Barbara Kokot. W posiedzeniu uczestniczyła przedstawicielka Biura Krajowej Rady PZD w Warszawie p. Monika Pilzak. Obrady rozpoczęto minutą ciszy po odejściu w ostatnim czasie z naszego grona dwóch członków Okręgowej Rady PZD w Bydgoszczy.

Wśród istotnych tematów posiedzenia znalazły się:

1.     Aktualna sytuacja w PZD.

2.     Zatwierdzenie sprawozdań i preliminarzy finansowych ROD.

3.     Podsumowanie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD w 2019 r. – ocena i wnioski z Walnych Zebrań.

4.     Informacja z przyjęcia sprawozdania z realizacji planów inwestycji i remontów oraz wielkości i  rodzaju  zadań rzeczowych zrealizowanych w ramach inwestycji i remontów ROD za 2018 r. w Okręgu Bydgoskim.

5.     Omówienie stanu przygotowań do Okręgowego Zjazdu Delegatów i Rejonowych Konferencji Przedzjazdowych.

 Członkowie Okręgowej Rady wzięli udział dyskusji na tematy zawarte w porządku posiedzenia Okręgowej Rady.  Komisja Uchwał i Wniosków  przedstawiła 6 projektów uchwał, które zostały uchwalone  jednogłośnie przez członków Okręgowej Rady.

Piotr Maternowski
Dyrektor Biura Okręgu
PZD w Bydgoszczy

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio