Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie dla Instruktorów SSI w Olsztynie - 07.06.2019

Właśnie skończyło się ostatnie z serii wiosennych szkoleń dla Instruktorów Ogrodowych SSI oraz członków zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które tym razem miało miejsce w Olsztynie, a dokładnie w ROD „ Armii Krajowej”. W szkoleniu wzięło udział 35 osób z ogrodów rejonu centralnego Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD.

Gospodarz szkolenia, Pan Zdzisław Chojnacki, pełniący funkcje prezesa ROD „Armii Krajowej” powitał uczestników szkolenia i podkreślił ważną ich role w kształceniu instruktorów.
Głównym tematem szkolenia Instruktorów było przybliżenie tematyki ekologii w ogrodach. Przybliżono zagadnienie wzajemnego oddziaływania na siebie człowieka i przyrody, nawadniania upraw w ogrodach oraz kompostowania. Tematyka ta wpisuje się w rolę PZD jako miejsca zachowania bioróżnorodności oraz ochrony środowiska.


W spotkaniu uczestniczyli jako prowadzący Stanisław Opaliński, przewodniczący Komisji Oświatowo-Modernizacyjnej Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie, Stanisław Jurczak, członek Komisji Oświatowo – Modernizacyjnej i Instruktor Krajowy SSI oraz Sebastian Borzymowski, instruktor ds. ogrodniczych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie. Szkolenie zainteresowało przybyłych na szkolenie, co objawiło się masą pytań do prowadzących oraz dyskusją. Szczególną uwagę przyciągnął temat nawadniania oraz śmiecenia ( w kontekście kompostowania).
Uczestnicy szkolenia zostali wyposażeni w materiały szkoleniowe w postaci broszur, ulotek i plakatów opracowanych przez KR PZD oraz instruktora etatowego Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie.


Dziękujemy za liczne stawienie się. Zapraszamy na następne szkolenia organizowane przez Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie. Dziękujemy także gospodarzowi szkolenia p. Zdzisławowi Chojnackiemu za udostępnienie budynku i organizację techniczną.

Sebastian Borzymowski

Instruktor ds. ogrodniczych
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio