Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Gmina Kraków ogłosiła nabór wniosków w ramach wspierania ROD na rok 2019 - 05.06.2019

Przypominamy - Gmina Miejska Kraków ogłosiła nabór wniosków w ramach wspierania rodzinnych ogrodów działkowych na rok 2019.

Dotacją objęte będą zadania obejmujące budowę, modernizację i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogrodów działkowych prowadzonych przez beneficjentów „Programu wspierania Rodzinnych Ogródków Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” przyjętego uchwałą nr LII/976/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są stowarzyszenia ogrodowe legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości na którym położony jest ROD. Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie 70% poniesionych udokumentowanych kosztów na realizację zadania objętego Programem, lecz nie więcej niż 50 000 zł nakładu na zadanie dla danego ROD, o których dofinansowanie ubiega się stowarzyszenie ogrodowe. Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę dotacji są ponoszone przez beneficjenta we własnym zakresie. Wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa, w Punktach Obsługi Mieszkańców, jak również przesłany na adres: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, 31-949 Kraków, os. Zgody 2. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do Urzędu Miasta Krakowa. Nabór rozpoczął się w dniu 19 marca 2019 r. Zakończenie naboru przypada na dzień 31 lipca 2019 r. lub po wyczerpaniu środków przewidzianych w Budżecie Miasta w roku 2019 na ten cel. Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie pod adresem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107289.

KF

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio