Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie Skarbników w Zabrzu - 06.06.2019

Szkolenie otworzył Kierownik Delegatury Rejonowej w Zabrzu Pan Leszek Bucki, który przywitał wszystkich zebranych Prezesów oraz Skarbników ROD.

W spotkaniu wzięła udział także Księgowa OFK Pani Teresa Dziemba.

Kierownik poinformował wszystkich zebranych o terminie organizacji Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej, która odbędzie się 15.06.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Delegatury Rejonowej w Zabrzu, stosowne zaproszenia zostały wysłane pocztą.

Przekazał informacje, o wnioskach inwestycyjnych. Poprawność ich złożenia sprawiła, że jeden ogród został już pozytywnie rozpatrzony i otrzymał już dofinansowanie a kolejne dwa ogrody czekają na pozytywne rozpatrzenia na komisji ds. inwestycji. Kierownik zachęcił prezesów ogrodów do składania wniosków, które pozwolą na podniesienie wartości majątku na swoim ogrodzie.

Podczas spotkania Księgowa OFK poprosiła wszystkich Skarbników o dobrą współpracę we wszystkich aspektach finansowych. Poprosiła o trzymanie się racjonalnego wydatkowania pieniędzy na ogrodzie oraz o to, aby faktury były dobrze opisane i sprawdzone pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym.

Księgowa OFK Pani Teresa Dziemba przedstawiła i omówiła szereg materiałów oraz dokumentów, które są dostępne na stronie internetowej oraz zostały rozdane wszystkim zebranym Skarbnikom do dalszej pracy i współpracy na linii Księgowa – Prezes – Skarbnik.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio