Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rozpoczęcie kampani Rejonowych Konferencji Przedzjadowych w Okręgu Śląskim PZD - 07.06.2019

W sobotę 1 czerwca 2019 roku w świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Chorzowie odbyła się pierwsza Rejonowa Konferencja Przedzjazdowa Delegatury Rejonowej w Chorzowie.

W chorzowskiej konferencji udział wzięło 78 Delegatów uprzednio wybranych na walnych zebraniach w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Mieli oni za zadanie wyłonić wśród siebie 14 przedstawicieli na IX Okręgowy Zjazd Delegatów.

Obrady otworzył I Wiceprezes Okręgu Śląskiego Jan Radoła. Omówił minione cztery lata kadencji i działania jakie podejmował Związek w obronie ROD i działkowców, w tym przede wszystkim o korzystnych zmianach przepisów jakie udało się PZD osiągnąć w związku z funkcjonowaniem ROD, np. wprowadzenie definicji altany, zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, czy dostosowanie przepisów Statutu PZD i Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa. Wspomniał o wyzwaniach, które czekają na nowe Zarządy m.in. dalsze wdrażanie programu DGCS PZD System, problemy ze zmianą przepisów ustawy prawo wodne czy przepisów RODO. Omówiono także Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin, który jest bardzo istotny w związku ze zmianą sposobu zagospodarowania działek. Zachęcał zebranych do wyboru odpowiednich kandydatów na Okręgowy Zjazd – „Wybierajmy takich, którzy w przyszłości będą potrafili w waszym imieniu działać”.

Przewodniczącym Konferencji został jednogłośnie wybrany Pan Eugeniusz Fabisz, który poprowadził sprawnie całość konferencji.

Dyrektor Biura OZ Śl. Mateusz Macianty przekazał uczestnikom informacje na temat tworzonego przez PZD dla nowych Zarządów ROD „Małego Poradnika”, który ma ułatwić im wdrożenie się w nowe obowiązki i wyjaśnić najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem ROD. Wspomniał także o istotnej kwestii wywozu śmieci z ogrodów i działaniach podjętych w tej kwestii przez PZD w procesie legislacyjnym oraz omówił wyniki badania małych ROD liczących do 100 działek ogrodowych.

Na Konferencję przybyli także przedstawiciele wszystkich działów biura Okręgu Śląskiego PZD: Pani Barbara Kozikowska – jako Główna Księgowa OZ Śl. omówiła sprawozdanie finansowe OFK w Chorzowie. Pan Maciej Urbańczyk – inspektor ds. inwestycyjnych zreferował kwestie dotacji dla ROD z terenu Delegatury chorzowskiej. Pani Dominika Wojciechowska – instruktor ds. ogrodniczych opowiedziała o konkursach, w których aktualnie mogą wziąć udział ROD i Działkowcy.

Pani Danuta Wygas – Kierownik Delegatury Rejonowej w Chorzowie przedstawiła sprawozdanie z działalności Delegatury za ostatnie cztery lata i omówiła plan działań na następną kadencję.

Po krótkiej dyskusji i serii pytań z sali odbyło się głosowanie, w którym wybrano 14 Delegatów na IX Okręgowy Zjazd.

Przypomnijmy, że Okręg Śląski podzielony jest na 11 delegatur, w związku z tym przed nami jeszcze 10 Rejonowych Konferencji Przedzjazdowych, w których spośród ponad 1500 Delegatów wybranych w czasie walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w ROD wybranych zostanie 206 przedstawicieli na IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD, którego termin ustalono na 26 września.

Katarzyna Burzawa – Skoczylas

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio