Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XVII Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Opolu – 30.05.2019 r. - 03.06.2019

W dniu 30 maja obradowa w Opolu Okręgowa Rada PZD. Było to siedemnaste jej posiedzenie, poświęcone przyjęciu materiałów na X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Opolu (15 czerwiec 2019) oraz podsumowaniu kampanii sprawozdawczo – wyborczej 2019 roku.

Posiedzenie otworzyło wystąpienie Agnieszki Rudawskiej – z biura Krajowej Rady – na temat aktualnych wydarzeń w Związku, po czym prezes Okręgu Bartłomiej Kozera omówił materiały zjazdowe – sprawozdanie i program działania na następne czterolecie. Zapoznał również Radę z propozycjami ilościowego składu przyszłej Okręgowej Rady, Okręgowego Zarządu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Przedstawił także propozycje ilościowe składu komisji zjazdowych. Na zakończenie tej części Prezes omówił szczegóły techniczne dotyczące Zjazdu: sala, zaplecze i wyżywienie.
Druga część posiedzenia Rady dotyczyła skończonej kampanii sprawozdawczo – wyborczej. Próbę jej podsumowania podjęli Tomasz Ośródka – inspektor ds. organizacyjnych – oraz prezes Okręgu B. Kozera. Ocenili oni pozytywnie kampanię i stwierdzili, że wbrew zapowiedziom nie dokonały się gwałtowne zmiany zespołów kierujących ogrodami. Skonstatowali postępujący proces profesjonalizacji zarządzania rod¸ a także małe zainteresowanie działkowców zebraniami.

Temat kampanii wywołał żywą dyskusję, w które podniesiono kilka wątków. A więc zauważono postęp w przeprowadzeniu zebrań, co wynika z lepszego przygotowania prezesów rod do tej akcji, jak też z dobrych materiałów przysłanych przez KR. Zwrócono uwagę, że niska frekwencja może wynikać z akceptacji działań zarządów, z takiego przekonania, ze sprawy dobrze idą. Zasugerowano, że konieczne są zawiadomienia i regulaminy na zebrania sektorowe inne niż na walne. Dyskusję podsumował przewodniczący OKR Roman Żurkowski, który ocenił kampanię jako udaną, dobrze przeprowadzoną i taką, która spełniła swoje cele.

Tomasz Ośródka PZD-Okręg Opolski w Opolu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.