Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa dla Zarządów ROD w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku - 03.06.2019

Dnia 29 maja 2019 roku w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku odbyło się szkolenie dla zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z miasta Rybnika oraz Żor. Naradę szkoleniową otworzyła Lucyna Cyrek, przewodnicząca Delegatury Rejonowej, przywitała uczestników szkolenia oraz Pana Mateusza Macianty dyrektora biura Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach.

Szkolenie skierowane do wszystkim  członków Zarządów, zarówno tych co pozostali  w zarządach, jak i nowo wybranych na tegorocznych Walnych Zebraniach sprawozdawczo- wyborczych.

Przewodnicząca delegatury złożyła gratulacje wybranym członkom zarządu, podkreśliła, że to zaszczyt, ale tez duża odpowiedzialność kierowania ROD. Ten mandat zaufania dostaliśmy na kadencję od działkowców, dlatego tak ważne jest by zarządy ROD Polskiego Związku Działkowców znały nasze Związkowe akty prawne i stosowały te przepisy.

Lucyna Cyrek przedstawiła akty prawne dotyczące zasad i funkcjonowania PZD:

  • Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.
  • Statut PZD uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23 lutego 2018 roku.
  • Znowelizowany Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Zostały omówione szczegółowo kompetencje i zadania zarządów: odbywanie posiedzeń, sporządzanie uchwał, protokołów oraz zasady nabywania prawa do działki w ROD. Zarządy otrzymały przygotowane przez Delegaturę Rejonową wzory dokumentów opracowane na podstawie Vademecum PZD „ Zasady przenoszenia prawa do działki w ROD”. Każdy zarząd otrzymał Statut Polskiego Związku Działkowców.

Pan Mateusz Macianty dyrektora biura Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach    przedstawił zebranym aktualną sytuację Związku, podejmowane działania przez Krajową Radę PZD jak i Okręgowy Zarząd Śląski w Katowicach. Ważnym zagadnieniem są kolejne zmiany w projekcie nowelizacji ustawy śmieciowej oraz nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pan dyrektor zachęcił do uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Okręg Śląski PZD  w Katowicach „Aktywny Zarząd ROD roku 2019”. Celem konkursu jest ukazanie pełnej aktywności Zarządów ROD w realizowaniu spraw wynikających z przepisów Statutu PZD i uchwał wewnątrzzwiązkowych i jego uczestnictwa w życiu PZD. Uczestnikiem konkursu może być każdy Zarząd ROD zrzeszony w PZD Okręgu Śląskim. Główne nagrody dla miejsc I – III to laptopy, dla pozostałych wyróżnionych nagrody rzeczowe – wydawnictwa ogrodnicze i licencje programu DGCS PZD System.

Kolejnym omawianym tematem przez Pana dyrektora był programu DGCS PZD System. Przedstawiono jego zalety oraz zachęcono do jego zakupu.

Jest to kompleksowy program wdrażany przez Krajowy Zarząd PZD i dedykowany Rodzinnym Ogrodom Działkowym składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe.

Dyrektor biura Okręgu Śląskiego Pan Mateusz Macianty omówił aktualną sytuację ochrony danych osobowych. Przekazał, iż w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Krajowa Rada PZD podjęła uchwały dotyczące ww. zagadnienia. Te przepisy obowiązują PZD. Każdy ROD otrzymał broszurę „RODO w ROD” gdzie są przygotowane wszystkie wzory dokumentów by prawidłowo stosować przepisy  z ochrony danych osobowych.

Podczas dyskusji uczestnicy byli zainteresowani problematyką prezentowaną na naradzie szkoleniowej, zadawali wiele pytań dotyczących poruszonej tematyki. Omówione zagadnienia pozwolą na łatwiejsze wprowadzanie zmienionych przepisów w życie i funkcjonowanie ROD.

Lucyna Cyrek

Przewodnicząca Delegatury Rejonowej

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.