Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD - 31.05.2019

28 maja br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, której przewodniczył prezes OZ Krzysztof Podlewski. W obradach uczestniczył prezes PZD Eugeniusz Kondracki, wiceprezes PZD Stanisław Zawadka oraz przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Halina Kamińska. Przedmiotem posiedzenia były bieżące sprawy Okręgu, w tym uzupełnienie składu Rady oraz omówienie i zatwierdzenie sprawozdań i preliminarzy rocznych ROD i Okręgu.

Na wstępie, prezes OZM PZD Krzysztof Podlewski poinformował zebranych o potrzebie uzupełnienia składu Okręgowej Rady i przedstawił kandydatury nowych, proponowanych członków. Po dyskusji i głosowaniu dokooptowano do Rady dwie osoby – panią Barbarę Czerwińską-Mikulską (ROD „50-lecia ZZK” w Warszawie) oraz pana Jana Mirowskiego (ROD „Uroczysko” w Wołominie).

W dalszej części obrad omawiane i dyskutowane były nadesłane z ROD roczne sprawozdania finansowe za 2018 rok oraz preliminarze na rok 2019. Szczegóły związane z tym zagadnieniem omówiła główna księgowa OZ Monika Wójcik. Członkowie Okręgowej Rady mogli zapoznać się także z proponowanymi korektami preliminarza OZM PZD na 2019 rok, którego projekt omówiła skarbnik OZ Grażyna Kwiatkowska.

Goszczący na posiedzeniu Okręgowej Rady Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, brał udział w dyskusjach nad ważkimi problemami Okręgu, wskazując możliwie jak najlepsze rozwiązania. Apelował również o poważne i bieżące rozpatrywanie skarg oraz zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w działaniu ROD, aby jak najszybciej wyjaśniać sprawy mogące negatywnie rzutować na wizerunek całego Stowarzyszenia.

W trakcie posiedzenia poruszono także ważny dla ROD temat proponowanych zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym przede wszystkim kwestię sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci z terenu ROD. W tej sprawie głos zabrał radca prawny OZM PZD Łukasz Polak, który poinformował zebranych o aktualnych pracach rządu nad projektem ustawy, w którym pozytywne dla działkowców rozwiązania wypracowano dzięki zaangażowaniu Krajowej Rady PZD.

Istotnym punktem w porządku posiedzenia było także podsumowanie działalności Komisji Konkursowej OZM PZD na przestrzeni mijającej kadencji oraz przedstawienie założeń ogłoszonych  przez OZ w bieżącym roku konkursów. Zagadnienia te omówiła szczegółowo przewodnicząca Komisji Alicja Szostek.  Obrady zakończono przyjęciem wszystkich przedmiotowych uchwał przedstawionych przez Komisję uchwał i Wniosków. Przyjęto stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, którego treść przygotowała i przedstawiła członkom Rady radczyni prawna OZM PZD Beata Lewandowska.

 

 MA

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.